Интелигентни университети

Canon за образованието

Как да се превърнете в интелигентен университет

Университетите и колежите, които се стремят да привлекат най-добрите студенти, трябва да предлагат нещо повече! Затова те трябва да предлагат отлични условия за обучение, да се адаптират към съвременните начини на работа и учене и така да се превърнат в образователните институции на бъдещето с отлични учебни програми, оборудване и технологии.

Интелигентният университет е място, където обучението и работата са по-интелигентни, по-ефективни и сигурни благодарение на използването на съвременни технологии. С комбинация от модерни устройства и софтуер, съобразен с нуждите на университета, Canon предоставя цялостна поддръжка за различни процеси, като например онлайн поръчки за печат на учебни материали, автоматизация на оценяването на изпити, автоматизация на повтарящи се административни задачи в областта на човешките ресурси и финансите.

Интелигентни университети

Университетите, които ще могат да осигурят персонализиран подход с помощта на съвременни решения и интернет и в същото време да позволят интегрирането на уникални личности в ефективни екипи, ще станат привлекателни за обучение, работа и сътрудничество.

Нашите решения обогатяват учебния опит

Canon е проектирал набор от взаимносвързани решения в подкрепа на съвременните начини за учене и работа в сигурна среда. Те са съобразени с нуждите на персонала и студентите във вашия кампус.

Решения за студенти и преподаватели:
Нашите високопроизводителни принтери позволяват бързо и качествено отпечатване на учебни материали в рамките на университета. Поръчките за печат могат да бъдат предварително изпратени онлайн от всяко място и удобно отпечатани във вашия вътрешен печатен център, като се избягват дългите опашки и времето за чакане.
Автоматизираното оценяване на тестовете позволява бързо оценяване на изпитите и тестовете, като по този начин спестява ценно време на вашия персонал и предоставя бързи резултати

Решения за административния персонал и ИТ персонала в кампуса:
Цялата постъпваща физическа и цифрова информация се централизира и доставя на съответния получател в администрацията на университета. В областта на финансите нашите решения поддържат обработка на фактури – от сканиране до архивиране – с работни процеси за валидиране и одобрение, което ви помага да спестите време и да сведете до минимум ръчните задачи
Служителите по човешки ресурси могат да дигитализират, обработват и доставят документи за човешки ресурси чрез цифров и автоматизиран онлайн процес във факултета или от разстояние. Можете да избегнете ръчно и бавно приемане и дипломиране на студенти, да рационализирате записването, да премахнете грешките и да запазите данните защитени
Нашите управлявани услуги за печат включват оценка на средата за печат и сканиране заедно с цялостна услуга за управление на печатния парк с цел минимизиране на разходите и оптимизиране на производителността.

Нашите решения, достъпни чрез облака или локално, поддържат работа от разстояние, както и дистанционно обучение, което е често срещана практика в наши дни.

Разберете как да подкрепяте по-добре служителите си и да предлагате повече на учениците

Свържете се с нашите сертифицирани партньори