Широкоформатен принтер Canon imagePROGRAF

Гаранционни условия за Печатащи глави
Work professional strengthening security and compliance

Гаранционни условия

Настоящата [insert the name of the NSO] („Canon“) гаранция се отнася за печатащата глава („Печатаща глава“) на принтерите Canon imagePROGRAF с ширина 24 инча и повече („Продукт“), продавани в някоя от държавите от Европейското икономическо пространство ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария за срока на гаранционния период, посочен по-долу.
Това гаранционно обслужване може да бъде поискано от клиента и предоставено от Canon само в държавата, в която се намира клиентът, и при условие че клиентът се намира в една от държавите от ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария. В случай че в рамките на гаранционния период се установи неизправност на Печатаща глава, Canon ще предостави безплатно резервна Печатаща глава от същата серия или съвместим последващ модел при спазване на настоящите Гаранционни условия.

 • Тази гаранция е валидна за една година след закупуването на Печатащата глава – закупена заедно с Продукта или отделно – или докато „Състоянието на принтера“ показва номер на партидата в състояние „а“ (поле с данни за „Информация за главата“), което от двете настъпи първо.
  „Състоянието на принтера“ ще бъде прочетено от Canon след връщане на дефектната печатаща глава на Canon заедно с необходимата документация, както е посочено в точка 2 по-долу.
  [The warranty period for any replacement Print Head shall not extend the warranty period of the faulty Print Head]. (Ако това определение не може да бъде изпълнено в рамките на Вашите местни системи и процеси, тогава се прилага следното твърдение [The warranty period for any replacement Print Head shall restart from the moment of the installation].)

 • Първо подгответе принтера, като следвате инструкциите от приложеното Приложение 1;
  Гаранционен иск може да бъде предявен чрез изпращане на

  (а) дефектната Печатаща глава,
  (б) копие от доказателство за покупка с посочена дата (на Продукта или на Печатащата глава, ако е приложимо), и
  (в) попълнен формуляр за гаранционен иск (приложен към настоящите Условия в Приложение 2) на адреса, посочен във формуляра за гаранционен иск

  Canon може да ангажира упълномощени сервизни центрове, които да уреждат гаранционния процес от името на Canon.
  При получаване на Печатащата глава и цялата документация, посочена по-горе, Canon ще прецени дали клиентът има право на безплатна замяна и, ако е приложимо, ще изпрати замяна на клиента. Всички разходи за сигурно транспортиране на Печатащата глава до Canon ще бъдат поети от клиента, докато Canon ще поеме разходите за транспортиране на резервната Печатаща глава до клиента, при условие че клиентът се намира в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария.
  Дефектните Печатащи глави стават собственост на Canon и не се връщат.

 • Гаранцията не се отнася за случаите, в които Печатащата глава е повредена в резултат на:

  • Злоупотреба, небрежност, неправилно боравене, неправилно почистване, неоторизиран ремонт или промяна на Печатащата глава или на Продукт, в който е вградена Печатащата глава, електрически колебания или злополука.
  • Неправилна употреба, включваща неспазване на инструкциите за монтиране, работа или поддръжка, или условията на околната среда, предписани в ръководството за експлоатация на Canon или друга документация.
  • Използване на неоригинални резервни части или консумативи (като мастило и носители), в случай че използването им причинява дефекти или оказва отрицателно въздействие върху работата на Продукта и Печатащата глава.
  • Освен това тази гаранция не се отнася за Печатащи глави, чиито оригинални идентификационни маркировки или серийни номера са били повредени, премахнати или променени.

 • Настоящата гаранция не засяга законоустановените права на клиента съгласно приложимото законодателство, нито правата на клиента срещу търговеца на дребно, произтичащи от договора за покупка. При липса на приложимо законодателство в сила настоящата гаранция е единственото и изключително средство за защита на клиента и Canon не носи отговорност за никакви случайни или последващи щети при нарушаване на пряка или косвена гаранция на Печатащата глава.

Валидиране на гаранция

Canon се стреми да гарантира, че клиентите се възползват от най-доброто изживяване при печат и високо качество на резултатите, като предлага гаранционна схема за Печатащите глави на широкоформатния принтер imagePROGRAF.
За да се възползвате от схемата, по-долу са описани стъпките, които трябва да предприемете, за да подготвите гаранционен иск в случай на технически проблеми, свързани с Печатащата глава:
Преди да предявите какъвто и да е гаранционен иск към Вашия доставчик или доставчик на услуги, моля, следвайте следните указания в точно същия ред.

  1. От контролния панел на принтера превъртете надолу и изберете „Настройки на принтера“

  2. Изберете „Тестова разпечатка“

  3. Изберете „Проверка на дюзите“:

   1 Този примерен контролен панел може да изглежда малко по-различно на Вашия принтер, но функциите и настройките следват една и съща структура на менюто на всички широкоформатни принтери Canon imagePROGRAF. За допълнителна информация се обърнете към Ръководството за потребителя на принтера.

  4. След това изберете „Да“, за да може да се отпечата шаблонът за проверка на дюзите

   Когато разпечатката на „Шаблона за проверка на дюзите“ показва нередности, моля, преминете към Стъпка 2.

 • За почистване на Печатащата глава, моля, вижте Онлайн ръководството на тази връзка. Изберете продукта imagePROGRAF, за който са необходими указания, например, ако изберете „PRO“, това ще даде достъп до всички налични принтери imagePROGRAF PRO в гамата, затова изберете конкретния модел на принтера. Онлайн ръководството е готово за използване:

  • Вижте раздел „Поддръжка и консумативи“ и следвайте указанията, свързани с „Печатащата глава“
  • След като цикълът на почистване приключи, изпълнете Стъпка 1 отново.

  Ако разпечатката на „Шаблона за проверка на дюзите“ все още показва нередности, моля, преминете към Стъпка 3.

 • За да увеличите максимално производителността на Печатащата глава и хардуера на принтера, силно се препоръчва да актуализирате принтера до най-новата версия на фърмуера. Актуализирането на фърмуера до най-новата версия ще подобри работата на Принтера.

  За актуализиране на фърмуера с помощта на „Инструмент за актуализиране на фърмуера“, моля, използвайте тази връзка

  Въведете името на принтера в лентата за търсене на началната страница на Центъра за изтегляне на софтуер. Вижте примера по-долу:

  Изберете „Фърмуер“ и изтеглете подходящата версия за операционната система с последната „Дата за пускане на пазара“

  След изтегляне инструментът може да бъде инсталиран на поддържан компютър или Mac и да бъде свързан с принтера чрез USB или мрежа. Има два метода за актуализиране на принтера с помощта на „Инструмент за актуализиране на фърмуера“:

  • Инструментът проверява текущата версия на принтера и търси най-новата налична версия, като този процес изисква интернет връзка.
  • Ако няма интернет връзка, е възможно да изтеглите „Инструмента за актуализиране на фърмуера“ и последния фърмуер директно от Центъра за изтегляне на софтуер и да се свържете директно с принтера чрез USB.

  За актуализиране на фърмуера чрез Потребителския интерфейс за дистанционно управление на принтера просто въведете IP адреса на принтера в интернет браузър и продължете в структурата на менюто, както е показано в примера по-долу:

 • Проблемите с качеството на изображението на Печатащата глава обикновено са свързани с начина, по който работят дюзите. Впоследствие кодовете за грешки се показват на контролния панел, за да се предостави пълна информация за проблема. Широкоформатните принтери Canon imagePROGRAF са оборудвани с настройки за „Поддръжка“ от контролния панел, които помагат за поддържане на производителността на Печатащата глава и за отстраняване на някои проблеми с Печатащата глава.
  За повече подробности относно поддръжката на печатащата глава, моля, вижте Онлайн ръководството на тази връзка.

  След като влезете в уебстраницата на Онлайн ръководството, изберете продукта imagePROGRAF, за който са необходими указания и проверки, например, ако изберете „PRO“, това ще Ви даде достъп до всички налични принтери imagePROGRAF PRO в гамата, затова изберете конкретния модел принтер и след това онлайн ръководството е готово за използване

  • За регулиране на печатащата глава с цел подобряване на качеството на печат вижте раздел „Настройки за по-добро качество на печат“ и следвайте указанията, свързани с „Регулиране на печатащата глава“
  • За калибриране на Печатащата глава вижте раздел „Управление на цветовете“ и изберете „Извършване на калибриране на цветовете“
  • След приключване на регулирането отпечатайте отново файла, който първоначално е отчел проблеми с качеството.

  Когато тази нова разпечатка все още показва дефекти в качеството, моля, преминете към Стъпка 5.

  1. От контролния панел на принтера превъртете надолу и изберете „Настройки на принтера“

  2. Изберете „Тестова разпечатка“

  3. Изберете „Състояние на принтера“

  4. При подкана „Старт на разпечатването“ изберете „Да“

  От разпечатката „Състояние на принтера“ обърнете внимание на информацията, подчертана в жълто: модел на принтера (TM-200 в този пример), сериен номер или „S/N“, версия на фърмуера или „Firm“ и информация за състоянието на главата, включително буквата след НОМЕР НА ПАРТИДАТА (полето с данни „Информация за главата“):

  Когато буквата след НОМЕРА НА ПАРТИДАТА е „а“ и датата на закупуване на Печатащата глава е преди по-малко от 1 година, моля, попълнете „Формуляр за гаранционен иск“. Ако някое от тези условия не е изпълнено, Печатащата глава вече не е в гаранция.

  • Ако печатащата глава е била повредена преди монтирането, моля, свържете се с Вашия търговец или доставчик на услуги за допълнителна помощ.
  • За да оптимизирате и поддържате работата на Печатащата глава, вижте Ръководството за потребителя на принтера и следвайте указанията на производителя.
  • Преди да правите каквито и да било настройки на печатащата глава, уверете се, че е инсталиран най-новият фърмуер. За да проверите най-новия фърмуер за Вашето устройство, моля, вижте Стъпка 2, описана по-горе.
  • Когато сменяте Печатащата глава, изпълнете опцията „Смяна на печатащата глава“ в менюто на контролния панел на принтера. За допълнителни инструкции вижте Ръководството за потребителя на принтера.
  • Проверете качеството на печата и следвайте Ръководството за потребителя на принтера за указания относно настройките на качеството на печата и как да поддържате резултата.

Може също да имате нужда от...