PRISMAsatellite Спецификации

ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАЧИ

Многоканален вход

LPD, Raw socket, „горещи“ папки, FTP, SAP ( PrintKey), JDF/JMF, команден ред

Данни

Линейни данни, PS, PCL, XML, CSV ...

ИЗХОД

Многоканален изход

Принтер, имейл, факс, архив, изходна папка

Данни

PostScript, PCL, PDF

Множество изходи

Множество изходи за входящи задачи

Отчетност

По един запис за всеки изход

ПЛАНИРАНЕ

Контрол

Управление на входни канали, опашки, устройства и задачи

Създаване на графици на задачи

FIFO, приоритет, потребителско

Баланс на натоварването

Циклично разпределяне, BestChoice печат

Пренасочване

задача, устройство

ОБРАБОТКА

Разпознаване

Свойства на задача, метаданни

Маршрутизиране

Базирано на правила

Обработки

разделяне, преобразуване на данни, работен процес, множество обработки на входяща задача

Eform приложения

Inspire (GMC), PlanetPress(Objectif Lune), Transform (BottomLine)


PDF/PCL-FormMerge ( )

Сортиране и обединяване

Съхраняване на задачи

НАБЛЮДЕНИЕ

Конзола

Локална, отдалечена

Монитор на състоянието

Наблюдение на една или повече системи, работещи с PRISMAsatellite

Наблюдаващ агент

Автоматична реакция при грешка на задача

Проследяващ задачите агент

Проследяване промените на състоянията на задачите

SNMP агент

Отчет за състоянието на входен канал, опашка и устройство

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА

Процесор

Четириядрен процесор Intel с хипернишкова технология – максимум 4 процесора

Системна памет

8GB DDR3 или повече

Твърд диск

SSD SATA3 или еквивалентен. 30 GB за инсталиране на софтуера и работа; необходимо е допълнително пространство за клиентски данни

Ethernet възможности

100/1000 Mb/s

Дисплей

LCD дисплей

Входни устройства

Клавиатура и мишка

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРА

Операционна система

Windows  Server 2003 SP2 Standard Edition   (32 бита и x64), 2008 Standard Edition  (32 бита и x64), Windows Server 2012 R2

Виртуализация

Vmware ESX 4, Vmware ESX 5

База данни

MS SQL server Express 2008 R2, MS SQL server Express 2012 R2

Отказ от гаранция

Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

[1] , PRISMAsatellite са регистрирани запазени марки на -Technologies.

[2] Adobe®, Adobe® PDF и PostScript® 3™ са регистрирани запазени марки или запазени марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

[3] Microsoft и Windows са регистрирани запазени марки или запазени марки на Microsoft Corporation в САЩ или други страни.

Всички други запазени марки са собственост на съответните им собственици.