PRISMAsatellite

Интелигентна система за управление на спулирането за ERP, печатни центрове и конвергентни среди, която позволява лесен контрол и управление на целия процес по печат на документи.

Ползи

  • Висока продуктивност с автоматизирано планиране на печата
  • Свеждане до минимум на принудителния престой чрез автоматично пренасочване
  • Оптимизирано използване на принтерите
  • Пълен контрол с една точка на наблюдение
  • Ефективно използване на принтерите чрез удобно планиране на задачите
  • Минимални трудности при обучение на оператори
  • Гарантирано последователно отпечатване (пощенско сортиране, последователност на чекове и т.н.)
  • Минимизиране на грешките благодарение на автоматизираната обработка на задачи
  • Ефективно подобряване на задачите чрез автоматично вмъкване на е-форми
  • Модулен пакет с приложения за повишаване на скалируемостта

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно PRISMAsatellite

Ефективно спулиране и планиране


PRISMAsatellite предлага ефективно спулиране и планиране на задачи в ERP, печатни центрове или конвергентни среди на ERP/печатни центрове. Продуктивността е много висока благодарение на оптимизираното и автоматизирано планиране на отпечатването на документи в комбинация с мощен баланс на натоварването. По всяко време могат да бъдат правени промени в графика, за да отразяват изискванията на бизнеса. Задачите могат да бъдат планирани паралелно, за да се отпечатват големи обеми копия паралелно на различни принтери.
Функцията BestChoice Printing автоматично избира оптималното устройство, за да осигури необходимото изпълнение на задачата за възможно най-кратко време, като същевременно се поддържа многоканален изход с отделни опашки за печат и изход в електронен вид. Регулярно отпечатвани задачи могат да се съхраняват в системата за лесен повторен печат, без да е необходимо повторно изпращане на данните на задачата.

Интуитивен операторски контрол


От една точка на контрол за лесно управление на задачи, устройства и опашки операторите могат ефективно да наблюдават състоянието на устройствата и изпълнението на задачите. На екрана на конзолата можете да следите графика на задачите, който ясно показва натоварването на всяка опашка и позволява лесно планиране на задачите. Задачите лесно се пренасочват чрез местене с мишката и можете да пренасочвате устройства, без да променяте задачите. Лесна за използване помощна процедура гарантира най-ефективен печат на големи обеми копия на няколко принтера.
Мониторът на състоянието помага за следене, установяване и избягване на грешки. Агентът за наблюдение предотвратява потенциални грешки, а агентът за проследяване на задачи следи документите от изпращащите приложения и известява клиентските компютри за прогреса на изпълнение на задачите. Задачите могат да се отпечатват повторно без повторно изпращане от клиентския компютър, а подробните отчети за изпълнените задачи позволяват пълна прозрачност на разходите.

Ефективна обработка на задачи


PRISMAsatellite приема документи в различни формати от множество входни канали. Входящите документи се идентифицират при получаване чрез техните свойства или метаданни, на базата на които се пренасочват към подходящия график и опашка – или като една задача, или като няколко задачи паралелно за различни видове обработка. Това може да включва преобразуване, обединяване или разделяне на документи и позволява обработка на документите без необходимост от промяна на съществуващите бекофис приложения. Възможностите за многоканален изход включват хартия, имейл, факс или архивиране, което улеснява плавния преход от печат на хартия към изход в електронен вид. Автоматичното сортиране и групиране помага за спестяване от разходи за ръчен труд.

Спецификации на продукта

Научете повече за PRISMAsatellite, неговите функции и какво може да прави.

Брошура

Product images are for illustration purposes only. Certain functions are optional. Please refer to the product specifications or contact your Canon sales representative for further details.