Canon PRISMAproduction Спецификации

Софтуер за производствен печат

Софтуер за вашия работен процес

ФУНКЦИИ

Функции

Система с напълно автоматизиран работен процес с високопроизводителна обработка на данни.


За всички езици за описание на страници според индустриални стандарти и потоци от данни за трансакционен и документен печат


Изключително голяма надеждност и автоматично възстановяване при грешки


Централизирано управление за един или много принтери в печатни центрове чрез централно администриране, наблюдение и изпращане на съобщения


Скалируема и модулна система, съвместима с широк набор IPDS принтери между 45 и до 5500 страници в минута (ppm) на и други доставчици


За производствени принтери за форматирана и ролна хартия


Допълнителни драйвери за принтери, различни от IPDS, в специфични среди


Графичен потребителски интерфейс (GUI) за локален и отдалечен достъп (без необходимост от инсталиране на "дебели" клиенти)


Print Job Manager (локално и отдалечено изпращане на задачи чрез интернет браузър)


Централно маршрутизиране на задачите за печат


Конфигурация с един сървър или клъстери, включително рипинг


Печат и балансиране на натоварването в клъстер


Централизирано генериране на отчети


Централизирано управление на ресурси


Управление на потребителския достъп, включително персонализирани работни екрани за определени потребители


Широк набор от опции за физическо свързване и стандартни протоколи за трансфер


Стандартизирани интерфейси с персонализиране и "горещи" директории за автоматично изпращане и проследяване на задачи


Възможно е високо ниво на персонализация чрез Professional Services


Инструмент за конфигуриране на хартия за избор на хартия въз основа на атрибути


Подобрени възможности за комуникация с устройства Xerox

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Системни изисквания

В зависимост от необходимия капацитет за принтери и работно натоварване


Високопроизводителна операционна система: SuSE Linux Enterprise Server