PRISMAproduction

Сървърът PRISMAproduction е високопроизводителна система за управление на печата и работния процес в трансакционни среди и в областта на директната поща и графичния дизайн. Този сървър създава единна платформа за среден до голям обем високоскоростен печат чрез различни принтери на и други доставчици. Тази професионална спулинг система включва също широки възможности за конвертиране на данни и работни процеси за предпечат.

Ползи

  • Централизирано управление на печатното производство дори при работа с множество печатни центрове
  • Централно администриране, изпращане на съобщения, отчитане и управление на ресурси
  • Конвертиране на всички потоци от данни според индустриални стандарти
  • Свързване към една или няколко високоскоростни системи за форматиран печат или за ролен печат
  • Графичен потребителски интерфейс (GUI) за локален и отдалечен достъп

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Canon PRISMAproduction

Универсална високопроизводителна система


PRISMAproduction е високопроизводителна система за управление на печата и работния процес за комерсиални и корпоративни печатни среди. Тази система служи на клиентите с големи производствени обеми като мощна и надеждна основа за техните среди за предпечат и печат. PRISMAproduction осигурява унифицирана и интегрирана платформа за печат на трансакционни документи със среден до много голям обем, както и за печат на документи за публикуване. Наред с възможностите й за управление на печата, PRISMAproduction е също така и изключително конкурентна платформа за управление на работния процес, като позволява на клиентите да конфигурират целия си работен процес в една стабилна и доказана система.

Спецификации на продукта

Научете повече за Canon PRISMAproduction, неговите функции и какво може да прави.