ONYX Thrive Edition

Софтуерът за работни процеси в печата ONYX Thrive Edition е решение за печат, което може да се надгражда, изградено около технологиите Adobe PDF Print Engine и Adobe Normalizer. Той съгласува процеса на широкоформатен печат и ви дава точни, предвидими и висококачествени резултати за вашите графични дисплеи, като същевременно намалява грешките.

Ползи

  • Предвидимост: отстранява изненадите на късен етап в работата с широкоформатен печат и намалява текущите разходи.
  • Производителност: автоматизира повтарящи се задачи, оптимизира използването на печатните носители и намалява отпадъчните материали.
  • Надграждане: чрез разпределяне на модули в работния процес се оптимизира производството, намалява се времето за изпълнение на задачите и се дава възможност за бъдещ растеж.
  • Управление на производството: с ONYX ThriveTM Production Manager – уеб базиран интерфейс – можете дистанционно да изпращате, контролирате и наблюдавате задания и устройства.
  • Мощни инструменти за профили: иновационни потребителски инструменти помагат за управление и фина настройка на цветовите профили за разнообразни приложения в областта на графичните дисплеи.
  • Adobe PDF Print Engine: подсилен с технологии на Adobe, включително Adobe PDF Print Engine и Adobe Normalizer, които осигуряват точност на творческия ефект и отстраняват изненадите в крайния етап.

Спецификации на продукта

Научете повече за ONYX Thrive Edition, неговите функции и какво може да прави.