ONYX Thrive Edition Спецификации

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

Операционна система

Основни системи за работен процес/обработка


Операционна система Microsoft® Windows® 7 Professional (SP1 или по-висок)


Второстепенни работни станции


Операционна система Microsoft Windows 7 Professional (SP1 или по-висок)

ПРОЦЕСОР

Процесор

Основни системи за работен процес/обработка


Intel® CoreTM i7 или еквивалентен


Второстепенни работни станции


Процесор Intel Core 2 Duo или еквивалентен

RAM

RAM

Основни системи за работен процес/обработка


2 GB/процесорно ядро


Второстепенни работни станции


2 GB/процесорно ядро

ТВЪРД ДИСК

Твърд диск

Основни системи за работен процес/обработка


Множество твърди дискове:


– 1 специализиран диск за системата


– 1 специализиран диск за ONYX Thrive с 500+ GB свободно пространство


Второстепенни работни станции


250 GB свободно дисково пространство

МРЕЖОВА СВЪРЗАНОСТ

Мрежова свързаност

Основни системи за работен процес/обработка


Gigabit


Второстепенни работни станции


Gigabit

THRIVE PRODUCTION MANAGER

Thrive Production Manager

Основни системи за работен процес/обработка


Уеб браузър на Macintosh®, Windows PC или мобилно устройство (Safari®, ChromeTM, Firefox® и IE9 ®)


Второстепенни работни станции


N/A