Discover new ways to defend your data.

Офис сигурност

Открийте нови начини за защита на вашите данни.

В модерното работно място има все по-нарастваща нужда от технология за изцяло мрежов печат и сканиране.

Тези сложни системи обаче носят със себе си нови рискове за сигурността, повишавайки опасността поверителни данни да попаднат в неправилните ръце.

Предимствата на нашите решения за офис сигурност

Benefits Benefits

Предотвратяване на пробиви в сигурността

Защитете вашата офис мрежа от зловреден софтуер

Benefits Benefits

Предотвратяване на изтичането и загубата на данни

Спрете кражбите или загубите на важни документи от служителите

Benefits Benefits

Защита на вашия бизнес

Предотвратяване на големи глоби и накърняване на имиджа на марката, причинени от изтичане на информация

Benefits Benefits

Подобряване на съответствието със стандартите за сигурност

Удовлетворете политиките и разпоредбите за информационна сигурност на във вашата компания

Нов подход към сигурността на документите

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Сигурността на информацията е от жизненоважно значение във всеки офис, обработващ огромни количества данни.

CISO

Голяма мултинационална комуникационна компания

Предизвикателството

Водеща банка за малки клиенти търси по-добър и по-интелигентен начин за защита на документите си, който да ги направи толкова сигурни, колкото информацията, съхранявана в нейните централни банкови системи. Решението трябваше да предложи стабилна защита за всички мрежови офис устройства и да проследява движението на хартиените и електронните документи.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Решението

За да защитим нейния бизнес, помогнахме на банката да разработи решение, оптимизирано според нуждите на работната среда, което използва надеждна система за предотвратяване на загуба на данни (DLP), снабдена с възможности за одит с цел наблюдение на неразрешените дейности с документи.

Предимствата

Сега банката разполага с много по-силна платформа за управление на печата и сканирането, която отговаря на строгите й политики за сигурност на данните. Нашата нова система дава на банката пълна видимост по отношение на документите – автоматично разпознаване, регистриране и отчитане на неразрешени или неправилни движения на документи.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Защитете бизнеса си чрез по-безопасна система за информационна сигурност на офиса.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.

Защита на вашата офис мрежа

Ще ви помогнем да предотвратите атаки на зловреден софтуер за откуп и пробиви в сигурността на данните, като проектираме по-силна, но по-опростена архитектура за печат и сканиране с по-малко уязвимости.

Вяра във вашата технология

Защитете документите си, като инвестирате в офис инструменти с усъвършенствани функции за сигурност – независимо дали са технологии на Canon, или продукти на други производители, които сме тествали и одобрили.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.

Защитете своята информационна инфраструктура

Чрез нашите експертни познания за настройките на вашите устройства и свързаните с тях рискове ще конфигурираме вашите технологии за печат и сканиране така, че да съответстват на мащаба и сложността на вашия бизнес.

Намерете правилното решение

Въз основа на нашите разнообразни инструменти за сигурност и удостоверяване на потребители ние ще разработим най-подходящото решение, съобразено с вашите нужди и осигуряващо правилния баланс между овладяването на рисковете и ефективната работа в офиса.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Поддържане на вашите устройства защитени

Ние защитаваме данните, съхранявани в устройства, на всеки етап от жизнения цикъл на информацията, като подобряваме сигурността на устройствата преди употреба, защитаваме данните по време на тяхната работа и премахваме или унищожаваме данните, ако устройствата бъдат извадени от употреба.
Запознайте се с нови начини за подобряване на сигурността на бизнеса ви.