PRISMAdirect
Спецификации

Подробни спецификации

Общи

PDF документи

Поддържа се PDF 1.1 – 1.7. PRISMAdirect записва и експортира в PDF 1.7

Ограничения за PDF документи

Не се поддържат: файлове, защитени с парола;

Не може да се извършва програмиране на страници за PDF файлове, защитени с парола.

PDF файлове, защитени с парола, със стойност „High Resolution“ (Висока разделителна способност) за опцията „Printing Allowed“ (Разрешен печат) могат да се изпращат към и отпечатват от PRISMAdirect.

PDF файлове, защитени с парола, със стойност „Low Resolution (150 dpi)“ (Ниска разделителна способност) или „None“ (Няма) за опцията „Printing Allowed“ (Разрешен печат) не могат да се изпращат към и отпечатват от PRISMAdirect.

Език

Английски (британски), английски (американски), нидерландски, немски, френски, японски, датски, италиански, норвежки, португалски, испански, шведски, фински, полски, чешки, унгарски, опростен китайски, руски

СОФТУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪРВЪРА

Операционна система 64 бита

MS Windows Server 2022 64 бита (Datacenter, Standard)
Microsoft Windows Server 2016 64 бита (Datacenter, Standard, Essential)
Microsoft Windows Server 2019 64 бита (Datacenter, Standard, Essential)

Microsoft SQL Server локална инсталация 64 бита

Microsoft SQL Server 2014 (SP3), всички издания
Microsoft SQL Server 2016 (SP2), всички издания
Microsoft SQL Server 2017, всички издания
MS SQL Server 2019 всички издания
Забележка: SQL Server 2019 Express Edition с Advanced Services ще бъде инсталиран локално, ако е избрано.

Microsoft SQL Server отдалечена инсталация 32/64 бита

Microsoft SQL Server 2014 (SP3) Express, всички издания
Microsoft SQL Server 2016 (SP2), всички издания
Microsoft SQL Server 2017, всички издания
MS SQL Server 2019 всички издания
За отдалечен SQL сървър трябва да бъдат активирани Remote Connections, Reporting Services и SQL Server Browser

Мрежа

TCP/IP (IPv4), 100/1000 Mbps

Windows® компоненти в пакета

Microsoft .NET Framework v4.0 и 4.8 (инсталирани от продукта, ако вече не са налични).
Microsoft ASP.NET
Microsoft IIS 7.0 или по-нов

Microsoft Office Excel®

Microsoft Office Excel® 2010
Microsoft Office Excel® 2013
Microsoft Office 2016 Excel
Microsoft Office 2019 Excel
Microsoft Office 2021 Excel

Забележка: трябва да се инсталира за: изчисляване на разходите, ако все още се използва старият редактор Excel Formula

Файлова система

NTFS (изисква 40 GB или повече свободно пространство)

Преобразуване на документи

Neevia® Document Converter Pro 7 или по-нова версия

Забележка

Последни важни актуализации от Windows Update

ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪРВЪРА

Процесор

Intel Core i5. Еквивалентен Intel (например AMD) или Vmware GX сървър, който съответства на тези изисквания за производителност, също може да се използва
Необходимият брой ядра зависи от конфигурацията на PRISMAdirect

Памет

8 GB или повече
Необходимото количество памет зависи от конфигурацията на PRISMAdirect

Хард диск

200 GB или повече (SATA3)
RPM: повече от 7,2 K или SSD
RAID-0 (striping)
средно търсене за диск: по-малко от 10 ms
средна латентност за диск: по-малко от 5 ms

Филм

1280 × 1024 пиксела или повече, True colors (24/32 бита) за настолен компютър

Екран

19 инча или повече

ВИРТУАЛНИ ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ VMWARE СЪРВЪРА

Производителност

Pass Mark 800 коефициент или повече
Използвайте инструмента Performance Test 7.0

Производителност на твърдия диск

Disk Mark 1000 или повече
Използвайте инструмента Performance Test 7.0

Латентност на твърдия диск

DPC Latency Checker: 1000 μs или по-малко

Забележка

Поддържа се VMware ESX сървър или MS Hyper-V

СОФТУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЕБСЪРВЪРА

Операционна система

Windows Server 2016 64 бита (Datacenter, Standard, Essential)
Microsoft Windows Server 2019 64 бита (Datacenter, Standard, Essential)
MS Windows Server 2022 64 бита (Datacenter, Standard)

Мрежа

TCP/IP (IPv4), 100/1000 Mbps

Windows® компоненти в пакета

Microsoft .NET Framework v4.0 и 4.8 (инсталирани от продукта, ако вече не са налични).
Microsoft ASP.NET
Microsoft IIS 7.0 или по-нов
Microsoft MSMQ

Microsoft Office Excel®

Microsoft Office Excel® 2010
Microsoft Office Excel® 2013
Microsoft Office 2016 Excel
Microsoft Office 2019 Excel
Microsoft Office 2021 Excel

Забележка: трябва да се инсталира за: изчисляване на разходите, ако все още се използва старият редактор Excel Formula

Файлова система

NTFS (изисква 40 GB или повече свободно пространство)

Преобразуване на документи

Neevia® Document Converter Pro 7 или по-нова версия
Забележка: за всеки уеб сървър ще ви трябва отделна инсталация/лиценз

Забележка

Последни важни актуализации от Windows Update

УЕБСЪРВЪР – ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ И VMWARE

Хардуерни изисквания за уеб сървър

Същите като хардуерните изисквания за сървъра, посочени по-горе

Хардуерни изисквания за VMware уеб сървър

Същите като хардуерните изисквания на VMware сървър, посочени по-горе

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ORDER PROCESSING CONSOLE

Операционна система/Уеббраузър

Windows 11 64 бита: Chrome 105 или по-нова версия, FireFox 105 или по-нова версия, Edge 104 или по-нова версия
Windows 10 32 бита/64 бита: Chrome 48 или по-нова версия, FireFox 44, Edge 25 или по-нова версия
Windows 8®/8.1 (32/64 бита): Chrome 40 или по-нова версия
Mac® OS X 10.6 или по-нов: Chrome 40 или по-нов, Safari 5.1.x или по-нов
Linux® 2.4, 2.6 (32 бита): Chrome 40 или по-нов
Android 13.x: Android 5.x или по-нова версия: Chrome 44 или по-нова версия, FireFox 40 или по-нова версия
iOS 12.x/13.x, Safari 8 или по-нова версия, Chrome 44 или по-нова версия

Забележка

Chrome е препоръчаният браузър

Филм

Препоръчително: 1920 × 1080 пиксела както за Web Shop Editor, така и за Order Processing Console

Екран

Препоръчително: 24 инча както за Web Shop Editor, така и за Order Processing Console

ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ – ORDER PROCESSING CONSOLE

Процесор

Intel® Core i5 или еквивалентен

Памет

4 GB или повече

Филм

1920 × 1200 или повече, True colors 24/32 бита

Екран

24-инчов екран

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛИЕНТИ – WEBSHOP

Описание

Клиентите могат да изпращат документи през интернет чрез PRISMAdirect Webshop или чрез съществуващ уеб магазин, по имейл, чрез хартиен носител или чрез FTP сървър.

Операционна система/Уеббраузър

Windows 11 64 бита: Chrome 105 или по-нова версия, FireFox 105 или по-нова версия, Edge 104 или по-нова версия
Windows 10 32 бита/64 бита: Chrome 48 или по-нова версия, FireFox 44, Edge 25 или по-нова версия
Windows 8®/8.1 (32/64 бита): Chrome 40 или по-нова версия
Mac® OS X 10.6 или по-нов: Chrome 40 или по-нов, Safari 5.1.x или по-нов
Linux® 2.4, 2.6 (32 бита): Chrome 40 или по-нов
Android 13.x: Android 5.x или по-нова версия: Chrome 44 или по-нова версия, FireFox 40 или по-нова версия
iOS 12.x/13.x, Safari 8 или по-нова версия, Chrome 44 или по-нова версия

Забележка

Chrome е препоръчаният браузър

СЕРТИФИЦИРАН УЕБДРАЙВЕР – WEBSHOP

Операционна система 32/64 бита

Win 11
Win 10 32/64 бита
Win 8/8.1 32/64 бита
Win Server 2022
Win Server 2016 64 бита
Win Server 2019 64 бита
Mac OS x 10.15 (Catalina) или по-нова версия