Wide Format Printer Drivers

Wide Format Printer Drivers

WPD е нашият предпочитан драйвер, когато става въпрос за печат чрез широкоформатни принтери от Windows приложения.

Ползи

  • Автоматизирано поведение с настройки на шаблони по подразбиране и според желанията на потребителя
  • Постоянна обратна връзка за статуса и наличието на хартия и тонер в принтера
  • Лесно инсталиране чрез Connect Assistant и автоматично разпознаване на принтера
  • Лесно разгръщане на конфигурации с шаблони и споделени потребителски формати
  • Оптимална обработка на данни за бърз достъп до приложения позволява да се върнете към работата по-бързо
  • Изчистен и модерен потребителски интерфейс с всички функции, достъпни директно от главния екран

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Wide Format Printer Drivers

Намалява хартиените отпадъци чрез правилно отпечатване от първия път


Преглед на точното позициониране на изображението върху печатния носител чрез интерактивен преглед на дисплея
Преглед за несъответствие между изображението и печатния носител
Онлайн информация за налични хартиени носители

Напасване към последния работен процес


Проверка и регулиране на печатното оформление страница по страница за многостранични PDF документи
Отпечатване само на желаното изображение с автоматичната функция за изрязване
Проследяване на разпечатки чрез вградената функция за отчетност

Драйвери за широкоформатни принтери за различни среди


драйвер за Adobe PostScript Level 3
В допълнение към WPD предлагаме също и драйвер Adobe PostScript Level 3 за печат от Apple Macintosh. Този драйвер е проектиран да управлява всички принтери TDS, TCS, ColorWave и PlotWave.

WPD1 за Windows


Първо поколение драйвер за широкоформатни принтери , проектиран за управление на всички принтери TDS, TCS, ColorWave и PlotWave, както и на по-стари модели широкоформатни принтери .

WPD2 за Windows


Следващо поколение драйвер за широкоформатни принтери , проектиран да работа с принтери PlotWave 300, PlotWave 350, ColorWave 300, ColorWave 550, ColorWave 600 и ColorWave 650.

Сертификации


Оптимизиран за печат от AutoCAD® и AutoCAD приложения
"Съвместим с Windows 7" на Microsoft
"Сертифициран за Windows Server R2 2008" на Microsoft
"Сертифициран за Windows Server 2008" на Microsoft
Сертификат "Работи с Vista" на Microsoft
Разработен за Windows XP
Разработен за Windows 2003 Server
Тестван и одобрен от Novell