iHCS Спецификации

ВХОД

Формати на хартия

Максимум 208 mm x 208 mm (с VarioPrint 6140/6160/6200/6250: 203 x 203 mm)


Максимум 305 mm x 547 mm (с VarioPrint 6140/6160/6200/6250: 320 x 488 mm)


Всички (потребителски) формати, обработвани от принтера, включително етикети на разделители

Грамаж на хартията

60–200 g/m²


50–300 g/m² за носители, препоръчани от

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Производителност

Отговаря на скоростта на принтера и всички поддържани формати носители


Напълно интегриран: стакерът е част от системата за печат и се управлява от работния панел на принтера или от драйвера за печат на компютъра.


Пълно отстраняване на грешки: стекът е винаги пълен без липсващи или двойни листове

Настройки за работа

С лице нагоре, с лице надолу


С главата нагоре, с главата надолу


Първо първия лист, първо последния лист


Програмируема височина на стека

ИЗХОД

Капацитет

6000 листа (80 g/m²) в два стека от 3000 всеки


Максимум от 3 стакера за VarioPrint 6160/6200/6250

Характеристики

Неограничен капацитет с разтоварване по време на печат: завършеният стек може да се отстрани, докато натрупването на разпечатките продължава


Възможно е стековане на смесени формати


Режими за изваждане на листове:


Ръчно изваждане: инициирано от оператора


Автоматично изваждане: инициирано от системата, когато стакерът е пълен или в края на дадена задача


Стековане без и с отместване


Байпас за допълнителен финишър

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери

Ширина: 1153 mm


Дължина: 716 mm


Височина: 1150 mm

Тегло

160 kg

Захранване

110–240 V/50–60 Hz

ОПЦИИ

PowerLift

За повдигане и преместване на стекове с хартия


Ширина: 530 mm


Дължина: 850 mm


Височина: 1520 mm


Тегло: 36 kg


Максимално тегло на повдигане: 80 kg


Минимална височина на вилицата: 100 mm


Максимална височина на вилицата: 1200 mm

Финишър за комплекти

За подшиване с телбод и допълнителен капацитет за стековане


4000 листа (80 g/m²)


Подшиване с телбод и/или стековане на всякакви формати между:


дълга страна: 275 mm–306 mm


къса страна: 208 mm–220 mm


Брой скоби за телбод: 1 или 2 позиции за подшиване с телбод: вертикална ориентация, хоризонтална ориентация, блок


Капацитет за подшиване с телбод: 100 листа (80 g/m²)