Автоматизация на бизнес процеси
и отдалечена съвместна работа

Лесният, интелигентен и съобразен с регулациите начин за управление на критични за бизнеса документи и процеси директно чрез устройство Canon, без да са необходими сложни информационни системи.

В комбинация с готовите решения за автоматизация на процесите, като например управление на човешките ресурси, управление на договори и обработка на фактури, хибридното работно пространство се превръща в усъвършенствана офис среда. То позволява съвместна работа на служителите, одобряване, архивиране, търсене и достъп до документи в облака.
или изтеглете брошурата за автоматизация на процесите

Управление на договори

Aрхив, базиран на казуси, за управление на вашите договори с доставчици, партньори и клиенти, осигуряващ своевременно предупреждение за изтичащи договори.

Обработка на фактури

Управлявайте и одобрявайте фактури с предварително дефинирана конфигурация за обработка, включително работни процеси с одобрение на три нива.

Цифрови човешки ресурси

Решение за дигитално управление на човешки ресурси и защитено съхранение на документи, което ви осигурява сигурно и структурирано архивиране и обработване на тези документи.

или се свържете с нашите сертифицирани партньори за демонстрация на живо