ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ

Много харесваме изображението ви („съдържанието“) и бихме искали да го представим в каналите в социалните медии, електронните бюлетини и уебсайтовете на Canon. Ако ни позволите да използваме и представяме вашето съдържание, поместените по-долу Общи условия обясняват как Canon ще представя съдържанието ви.

Използване на изображението ви за комерсиални цели
Ако използваме съдържанието ви с цел представяне, използване и/или показване на вашето съдържание за комерсиални и некомерсиални цели от Canon Europa N.V., регистрирана в Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Нидерландия, нейните дъщерни дружества, компании от групата и пълномощници (колективно наричани „Canon“, „ниеили „нас“), ние ще популяризираме съдържанието ви и ще ви посочим като автор на съдържанието в каналите в социалните медии, електронните бюлетини и/или уебсайтовете на Canon.

Как ще получим вашето съдържание
Canon ще получи вашето съдържание от публикацията ви в социалните медии и съдържанието ще ни бъде предоставено от платформата на социалната медия като JPEG изображение или MP4 видео. Съдържанието може да не е същото както когато сте го публикували в Instagram (например може да е компресирано или вградените EXIF данни да липсват). Съдържанието ще се показва единствено в каналите в социалните медии, електронните бюлетини и/или уебсайтовете на Canon.

Вие запазвате собствеността върху съдържанието си, но ни давате разрешение (лиценз)
Вие ще запазите собствеността върху съдържанието си, но ни предоставяте ограничен лиценз да използваме и показваме съдържанието. Canon си запазва правото по свое изключително усмотрение да реши дали да показва съдържанието ви в каналите в социалните медии, електронните бюлетини и/или уебсайтовете на Canon, или не. Ограниченият лиценз, който ни предоставяте, е световен, неизключителен, неотменим, безвъзмезден, прехвърляем лиценз за представяне, използване, възпроизвеждане, разпространение или показване на вашето съдържание и за създаване на производни продукти от съдържащите се в съдържанието материали. Както при всяко съдържание, публикувано онлайн, могат да се правят копия на съдържанието и да се разпространяват от независими трети страни или крайни потребители без наше знание или разрешение. Поради тази причина не можем да поемем никаква отговорност за това как трета страна може да използва съдържанието ви.

Ще ви посочим като автор, ако използваме съдържанието ви
Вие също така ни предоставяте правото да използваме вашите потребителско име, профилна снимка, псевдоним и/или изображение във връзка с използването на съдържанието. Canon може да ви посочи като автор във връзка с използването на съдържанието, като ви идентифицира във връзка със съдържанието, и също така можем да предоставим връзка към вашата оригинална публикация, показваща съдържанието, доколкото това е възможно, в съответния канал в социалните медии.

Вашите заявления към нас
Ние приемаме, че съдържанието е ваше авторско произведение и не нарушава никакви съществуващи права на интелектуалната собственост, включително, без ограничение, авторски права или търговска тайна, или каквито и да било договорни права, и че не съдържа материал, който, ако бъде публикуван, ще бъде измамен, прилагащ тормоз, клеветнически, нецензурен или ще нарушава каквито и да било права на неприкосновеността на личния живот или какъвто и да било закон или наредба. Това означава, че трябва да се уверите, че притежавате всички права и съгласие от всички други притежатели на права в съдържанието си, преди да се съгласите да използваме съдържанието ви. Притежател на права може да е търговска марка или компания на трета страна, лице, показано в съдържанието, или известна сграда.

Като се съгласите да използваме и представяме вашето съдържание, Canon ще приеме „ПО ПРЕЗУМПЦИЯ“, че имате всички необходими права и сте получили съгласие от всички лица или търговски марки, включени в съдържанието. Canon не може да поеме никаква отговорност и/или задължение за претенции на трети страни и/или претенции за нарушаване на права на трети страни чрез използването, показването или представянето на вашето съдържание и ще насочи всяка претенция на трета страна към вас.

Срок
Срокът на това споразумение започва от датата, на която потвърдите, че Canon може да използва съдържанието ви в съответствие с настоящите Общи условия, и ще продължи, докато не бъде прекратено от нас. Можете да поискате прекратяване, като изпратите писмено искане на socialmedia@canon-europe.com

Ние може да се свържем с вас
Ние може да пожелаем да се свържем с вас във връзка с вашето съдържание, например ако желаем да представим вашето съдържание по друг начин. Вие се съгласявате, че Canon или упълномощен представител на компанията може да се свърже с вас чрез нашите официални канали на Canon в социалните медии.

Приложимо законодателство за настоящото споразумение
Настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс и всеки спор, свързан с тях или с използването и показването на съдържанието, ще се урежда от тези закони.