Общи условия за тегленето на награди

EOS R и обектив RF 24-105mm f/4L IS USM БЕЗПЛАТНО ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

1.   CANON И УЧАСТНИЦИ

1.1. Тази надпревара се ръководи от CanonCanon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Нидерландия („Canon“).

1.2. Всички участници („Участници“) трябва да бъдат жители на Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия, Испания, Германия, Австрия, Швейцария, Португалия Франция, Финландия, Норвегия, Чешка република, Словакия, Гърция, Украйна или България на възраст над 18 години.

1.3. Служителите на Canon, нейните дъщерни дружества, техните семейства, агенти и други страни, пряко свързани с тази промоция и спонсорството, нямат право да участват.

1.4. С участието си в това състезание се счита, че всички участници са се съгласили да бъдат обвързани с тези общи условия, освен ако не са уведомени по друг начин в писмена форма.

2.   ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА И КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1. Безплатното теглене на награди ще се проведе от Canon Европа от 1 март 2020 г. – 30 април 2020 г., като жребият ще се състои в офиса на Canon Европа на 5 май 2020 г.

2.2. За да се включат в безплатното теглене на наградата EOS R и обектив RF 24-105mm f/4L IS USM („Наградата“), участниците трябва да попълнят своите данни.

2.3. Разрешено е само по едно участие на човек

2.4. Участия, получени след крайната дата, няма да могат да бъдат включени в това Безплатно теглене на награда. Canon си запазва правото да дисквалифицира непълни или нечетливи карти за събиране на данни.

3.   НАГРАДАТА

3.1. Един победител ще бъде изтеглен на случаен принцип от всички валидни записвания, получени в периода 1 март 2020 г. – 30 април 2020 г.

3.2. Победителят ще спечели EOS R и обектив RF 24-105mm f/4L IS USM на стойност от 2099 евро.

3.3. Наградата не може да се прехвърля и никакви парични или кредитни алтернативи няма да бъдат заменени за предлаганата награда. В случай че предлаганата награда е недостъпна поради обстоятелства, които са извън нашия контрол, Canon си запазва правото да предложи алтернативна награда с равна или по-висока стойност.

4.   ИЗБОРЪТ

4.1. С помощта на генератор на случайни числа победителят ще бъде избран от всички допустими участия и имената на победителите ще бъдат потвърдени от Canon.

4.2. Canon ще се свърже с победителя(ите) възможно най-скоро след 5 май 2020 г. чрез имейл адреса, предоставен във формуляра за събиране на данни, за да получи подробности за доставката на наградата.

4.3. Ако Canon получи някаква отхвърлена или непотърсена награда от победителя(ите) в рамките на 7 дни от опита за контакт по имейл, първоначално обявеният победител ще загуби наградата си.

4.4. Наградата може да бъде присъдена на други участници по абсолютна и единствена преценка на Canon.

4.5. Наградата ще бъде връчена на победителя(ите) до 31 май 2020 г.

4.6. Наградата е посочената при публикуването.

4.7. Наградата се връчва добросъвестно на победителите от Безплатното теглене на награда от Canon. Ако победител не може да приеме наградата по някаква причина, тогава трябва да уведоми Canon възможно най-скоро.

5.   ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Всички лични данни, предоставени на Canon, ще бъдат обработвани от Canon и нейните агенти или дъщерни компании с цел администриране на това безплатно теглене на награди. Canon е Администраторът на лични данни по отношение на такива лични данни.

5.2. Canon ще се свърже с участниците за целите на администрирането на безплатното теглене на награди или в случай че Canon желае да обсъди всяка друга употреба на информацията, предоставена за безплатното теглене на награди.

5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Нидерландия („CENV“), е администраторът на лични данни, предоставени от Участниците.

5.4. Предоставените лични данни се съхраняват сигурно и могат да бъдат прехвърляни на защитен сървър извън ЕИП. За повече подробности относно защитата на информацията на Участниците, моля, вижте Декларацията за поверителност на потребителите на Canon: https://myid.canon/canonid/#/policy].

6.   ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

6.1. При изключителни обстоятелства Canon може да анулира наградата и/или да промени други промоционални условия, в случай че тези промени са необходими и могат да бъдат обосновани от обективни причини.

6.2. Canon си запазва правото да откаже да приеме всяко участие или да възстанови пълната стойност на всяка награда, ако прецени, че е налице злоупотреба или нарушение на условията на това безплатно теглене на награда.

6.3. Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, повреда или нараняване от какъвто и да било характер, претърпени от участник в тази промоция. Въпреки това, нищо в тези Условия няма да доведе до изключване или ограничаване на отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказаната небрежност от страна на нейните служители или изпълнители.

6.4. В случай на спор относно тълкуването или прилагането на правилата по всеки въпрос, свързан с безплатното теглене на награди, решението на директорите на Canon е окончателно и няма да се започва кореспонденция.

6.5.    Ако съдът на компетентна юрисдикция или друг компетентен орган установи, че някоя част от тези условия е невалидна, неправомерна или неприложима, тогава тази част ще се премахне от останалите условия, които продължават да бъдат валидни до пълната степен, разрешена по закон.

7.   ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тъй като сте участващ потребител, законите на Вашата страна на пребиваване ще се прилагат за този конкурс и Вие може да имате право да заведете съдебно производство на нашия език и в местните съдилища. Можете да получите информация за правата си от местната организация за защита на правата на потребителите. Тези Условия не ограничават никакви законови права, които могат да бъдат приложими.