TrueProof

TrueProof е система за преглед на документи на екрана преди печат, която работи като виртуален принтер, подобряваща и оптимизираща процеса на проверка на документите преди печат. Можете да визуализирате на екрана своята страница с изображения и да проверите точността на подравняването – с точност до пиксел, ако е необходимо – преди да изпратите цифровите задачи за печат към принтера.
Наред с това, за да постигнете максимално съответствие на цветовете, TrueProof може да бъде разширен с опционни модули, позволяващи софтуерна и физическа проверка на цветовете. По този начин системата предоставя на потребителите цялостно решение за проверка на документи за цифров пълноцветен производствен печат.

Ползи

  • Елиминира загубите от пробни разпечатки, извършвани с производствен принтер (престой, консумативи, работно време на персонала и време за настройка).
  • С опцията SoftProof на TrueProof много излишни пробни разпечатки могат да бъдат избегнати благодарение на пълната симулация на печат
  • Визуализация с точност до пиксел, включително симулация на полупрозрачна хартия, отделни цветови слоеве и предварително отпечатани формуляри
  • Определяне на консумацията на мастило – жизненоважни и прецизни входни данни за общо изчисление на разходите
  • Валидиране на печатни данни, базирано на реалните условия на печат и в съответствие с публикувани норми (например ISO 12647, G7) или потребителски параметри
  • TrueProof V5.0 предлага първото решение за цялостен работен процес за проверка на цветни документи за индустрията за цифров печат.

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Canon TrueProof

Гъвкаво решение за софтуерна проверка на документи за комерсиален печат


TrueProof е цялостно софтуерно решение за визуална проверка на документи с точност до пиксел, което работи като виртуален производствен принтер Canon IPDS или PCL. Предназначението на TrueProof е да гарантира, че документите от външни източници са готови за производствен печат, преди да бъдат изпратени към физически производствен принтер. Така клиентите пестят разходи и повишават производителността, избягвайки ненужния престой на машините поради грешки във файловете или неправилно оформление. Всеки документ, изпратен към TrueProof, може да бъде визуализиран на екрана с пълната си печатна резолюция. Функции като симулация на двустранен печат или наслагване на предварително отпечатани формуляри правят TrueProof пълнофункционален инструмент за проверка на документи, ориентиран към конкретното устройство.
Наред с това, за да постигнете максимално съответствие на цветовете, TrueProof може да бъде разширен с опционни модули, позволяващи софтуерна и физическа проверка на цветовете. По този начин системата предоставя на потребителите цялостно решение за проверка на документи за цифров пълноцветен производствен печат.
TrueProof се използва и за определяне на консумацията на мастило и покритието с мастило на отпечатаните материали – важни параметри в общите изчисления. В този случай, използвайки оригиналната функционалност на принтера, TrueProof предоставя прецизни изчисления за покритието с мастило и за консумацията на мастило.
TrueProof може да симулира всички видове производствени принтери на Canon със SRA контролер (т.е. VP5000, VS7000, VS8000, VS9000, серия ColorStream, серия JetStream, серия ImageStream).
Системата TrueProof Core е проектирана основно за тясна интеграция с PRISMAproduction, но може да бъде свързана към всяка друга IPDS/PCL система, симулираща производствен принтер на Canon.