Unleash Applications

Да се справим с всеки краен срок с технологията за печат UVgel на Canon

С все повече поръчки, кратко време за изпълнение и пълно натоварване на производството разбираме, че напрежението при предаване на поръчката може да бъде огромно.

Технологията UVgel на Canon премахва забавянето в производството с невероятна скорост и безкомпромисно качество.

  • Мастилото UVgel моментално "залепва" за субстрата и не позволява на отделните капки мастило да се разтекат и да се слеят (обединят) със съседни капки.
  • Контролираната в най-голяма степен точка UVgel означава, че може да се нанася нужното количество мастило с всяко преминаване и значително да се ускори производството.
  • Разпечатката с UVgel излиза суха и така няма насищане на носителя, а разпечатаното може директно да премине към довършителна обработка.

Сходно съдържание
When Good Enough Won't Do

ПЕЧАТ

Когато Ви трябва повече от приемливо

Unleash Applications

ПЕЧАТ

Разгръщане на приложения

Заявете Вашия интерес

Получавайте последните новини и информация за продукта за печат с UVgel на Canon

Присъединяване