young-people-programme_246009553137672

Галерия за изображения, вдъхващи сила

Въздействащи изображения от международните работилници на Canon

Работилници Canon

Canon ръководи множество работилници, от такива за улична фотография, до визуално разказване на истории, които позволяват на младите хора на възраст между 18 – 35 години да подобрят своите умения и да уловят историите и проблемите, които сформират ежедневието. Ръководим също и работилници за младежи между 13 – 18 години, на които даваме уменията и инструментите да развият своя визуален глас за глобалните и местни проблеми, които са важни за тях.

Кампания за действие по целите на ООН за устойчиво развитие

Ръководейки тези работилници, Canon подкрепя Кампанията за действие по целите на ООН за устойчиво развитие – специална инициатива под ръководството на главния секретар на ООН, целяща да вдъхнови и свърже всички така, че да се присъединят към световното движение за участие в целите за устойчиво развитие. Кампанията събира на едно място ООН, национални и местни правителства, младежки групи, организации на гражданското общество, медии и частния сектор, призовавайки за действие, ангажираност на множество нива и иновативни и креативни платформи. #Act4SDGs

Научете повече