Canon’s Sustainability Approach

Подход към устойчивост на Canon

Нашият подход към устойчивостта цели да насочи вниманието към аспектите, които най-много влияят на умението ни да увеличим позитивната сила на технологиите и услугите за обработка на изображения.

Нашата стратегия

Научете повече за стратегията ни за устойчивост, включително и за това как сме идентифицирали и категоризирали нашите ключови проблеми.

Изтеглете PDF

compass-and-map-in-hand-of-person

Нашето представяне

Научете повече за целите, които сме си поставили за подобряване на представянето ни относно устойчивостта до 2020 г.
Нашето представяне във връзка с устойчивостта вече ни е помогна да задържим рейтинга на EcoVadis Gold за четвърта поредна година.

Устойчиво представяне

race-track

Нашите клиенти

Нашите инициативи за устойчивост са предназначени да увеличат в максимална степен стойността, която даваме на клиентите си. Ето как го постигаме.

Изтеглете PDF

Key-Solution-2_570x652

Canon Global

Стратегията за устойчивост на Canon за EMEA допринася за глобалния подход на Canon в подкрепа на устойчивостта, което е разяснено по-подробно в най-новия глобален доклад на Canon за устойчивостта.

Преглед на стратегия

Доклад за устойчивост

canon-global

Съответствие и политика

Нашата стратегия за устойчивост е изградена около осигуряването на нещо, което наричаме „брилянтна основа“, което включва всички свързани области на съответствие и сертифициране. Също така развиваме политики с цел гарантиране на продължителното подобряване при овладяването на въздействието ни върху околната среда:

Прочетете още