Warranty_Page_Image

Информация за Европейската гаранционна система на Canon

По-долу е изложена подробна информация относно общите гаранционни условия за ремонт в сервиз на производителя и ремонт на място.

The EWS is comprised of two different service offerings and the offering that is applicable to you is determined by your location and the product you have purchased. For most Canon consumer products, a Return To Base service is offered. If a product develops a manufacturing fault during the warranty period then it must be returned to a Canon approved repair facility where it will be repaired free of charge by Canon authorised technicians. Your product will be returned to you when the repair is complete.


For eligible Laser and Inkjet products (in selected countries only), an On-Site service is offered. Please refer to the On-Site terms and conditions below to view the list of eligible products.

If an eligible product develops a manufacturing fault during the warranty period then On-Site Warranty service will be provided in one of the following ways:

  • On-Site Repair (via technician)

  • On-Site Exchange (via courier)

If On-Site terms and conditions are not listed below then our On-Site service is not available in your country. In this instance, only Return To Base warranty service will be provided.ЧЗВ за общ преглед на гаранцията на EWS

В: Каква гаранция е приложима за продуктите на Canon, закупени в рамките на Европа?

О: Като цяло, Canon предлага Европейската гаранционна система (EWS) за продукти, закупени в:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерландия и Обединеното кралство.

Моля, прегледайте пълните Общи условия на тази гаранция.


В: Трябва ли физически да регистрирам продукта си в Canon, за да може Европейската гаранционна система (EWS) да важи или да се активира?

О: По принцип няма законово изискване клиентите да регистрират продукт в Canon за целите на гаранцията на EWS. Регистрирането на продукт в Canon чрез Canon iD ще ни позволи да ви изпращаме целеви промоционални материали и актуализации относно вашите продукти. Някои случайни промоционални гаранции може да изискват регистрация в Canon, но специфичните Общи условия на промоцията ще уточнят това, ако е приложимо.


В: Каква информация относно гаранцията следва да открия в кутията при закупуване на продукт на Canon?

О: За държавите, в които важи Европейската гаранционна система (EWS), всеки продукт обикновено съдържа гаранционна карта на EWS в кутията. Тя ще изглежда подобно на следните примери: В: Необходимо ли е да попълня и върна на Canon някакъв документ, за да регистрирам моята Европейска гаранционна система (EWS)?

О: Не е необходимо да връщате документи на Canon, за да се регистрирате за Европейската гаранционна система (EWS). Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранционна система (EWS), тогава винаги ще бъде необходимо да предоставите на Canon оригинално валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния продукт и в някои случаи може да се изисква и попълнена гаранционна карта. Моля, вижте конкретната въпросна държава за специфични изисквания.


В: Каква документация се изисква, за да се направи искане за ремонт съгласно Европейската гаранционна система (EWS)?

О: Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранционна система, тогава винаги ще бъде необходимо да предоставите на Canon оригинално валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния продукт и в някои случаи може да се изисква и попълнена гаранционна карта. Моля, вижте конкретната въпросна държава за специфични изисквания. Промоционалните гаранционни предложения могат също така да посочат допълнителни изисквания, затова вижте специфичните общи условия за всички промоционални предложения (ако са приложими)


В: Как да регистрирам Европейска гаранционна система за продукт на Canon, който получих като подарък?

О: По принцип няма законово изискване клиентите да регистрират продукт в Canon за целите на гаранцията на EWS. Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранционна система, тогава винаги ще бъде необходимо да предоставяте на Canon оригинално валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния продукт и в някои случаи може да се изисква и попълнена гаранционна карта. Това изискване за доказателство за покупка (включително оригинална дата на покупка) е приложимо и за продукти, получени като подарък.


В: За какъв период е валидна Европейска гаранционна система (EWS) на Canon?

О: Като цяло продуктите на Canon се предлагат с 24-месечна Европейска гаранционна система. Изключения могат и се прилагат и често се случва търговците на дребно да предлагат свои собствени промоции за удължаване на гаранцията. Ако имате съмнения, моля, направете справка с раздела за гаранция на приложимия уебсайт за поддръжка на Canon за конкретната държава или до вашия търговец на дребно (в случай на удължаване на гаранцията от търговеца).


В: Ако закупя продукт на Canon извън държавите, в които Canon предлага Европейската гаранционна система (EWS), моят продукт ще се покрива ли от Европейската гаранционна система (EWS), ако местоживеенето ми е в държава членка на EWS?

О: Подробна информация относно конкретната гаранция, която се предлага за всеки продукт, обикновено се съдържа в кутията на продукта. Най-общо, продуктите ще се покриват от гаранция, която се прилага за техните конкретни региони на продажба и ще бъде необходимо клиентите да върнат продуктите към приложимия регион, за да претендират гаранционен ремонт. Обикновено Canon не предлага глобална гаранция, освен ако конкретно не е упоменато за конкретните продукти/региони.


В: Ако съм купил продукт на Canon и по-късно реша да го подаря/продам на някой друг в рамките на посочения гаранционен срок на Европейската гаранционна система (EWS), EWS гаранцията прехвърля ли се с продукта?

О: Да, продуктите на Canon са обхванати от Европейската гаранционна система (EWS), независимо кой е действителният собственик на продукта. Началната и крайната дата на гаранцията обаче ще се прилагат към първоначалната дата на покупка, а не към датата на последващата продажба. Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранционна система (EWS), тогава винаги ще бъде необходимо да предоставите на Canon оригинално валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния продукт и в някои случаи може да се изисква и попълнена гаранционна карта. Моля, вижте конкретната въпросна държава за специфични изисквания.


В: Ако съм закупил продукт на Canon, който се покрива от Европейската гаранционна система (EWS), и пътувам до друга страна, която не е покрита от EWS и продуктът се нуждае от ремонт, ще ми бъде ли предложен гаранционен ремонт?

О: Технически, гаранциите на Canon са приложими само в рамките на региона, в който продуктът е продаден и за който в кутията са включени конкретни подробности за гаранцията. Обикновено Canon не предлага глобална гаранция, освен ако конкретно не е упоменато за конкретните продукти/региони. Бихме посъветвали клиентите на Canon винаги да се свързват с местни представители на Canon, за да видят какъв вид съдействие може да им се предложи. В някои случаи може да се наложи да платите за всички приложими ремонти и след това да се опитате възстановите средствата от Canon (това важи само ако отстранената неизправност е покрита от условията на EWS – например е изключена злоупотреба от клиента), когато се върнете към региона, обхванат от Европейската гаранционна система (EWS). За да подкрепите вашето искане, ние винаги бихме ви посъветвали да запазите всяка приложима документация, свързана с направените такси/извършените ремонти.You might also need...