Европейска гаранция на Canon за проектор

Това е търговска гаранция за крайния клиент, която се предлага от Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Нидерландия ("Canon") на крайните клиенти, които са закупили проектори на Canon за собствена употреба, но които не са потребители съгласно местните закони на държавата, в която са закупени проекторите.

Ако сте потребител, вие нямате право на тази гаранция, но за вас се прилагат законните права за потребител, съгласно приложимото действащо национално законодателство.

Тези Общи условия и настоящата оферта се управляват от законите на Англия и Уелс и подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

Европейската гаранция на Canon за проектора включва различни оферти за услуги и офертата, която е приложима за вас, се определя от вашето местоположение, проекторът, който сте закупили, и времето на закупуването му. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:


Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор


Всички проектори на Canon, които са предназначени за продажба и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от Европейската гаранция на Canon за проектора. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия проектор, неизправността се отстранява безплатно (прилагат се общите условия – вижте по-долу). Подобреното гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектор има и други териториални ограничения и ограничения за проектора. За подробна информация вижте раздела по-долу относно подобрено гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектора.

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срокове, или за повреда или ремонт, които не са покрити от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на проектора на всеки упълномощен сервизен център на Canon.

Тази гаранция е вашето единствено и изключително средство за защита и нито Canon, нито нейните дъщерни дружества или други членове на Европейската гаранция за проектора носят отговорност за каквито и да било случайни или последващи щети при нарушаване на пряка или косвена гаранция за този продукт.

В допълнение към Европейската гаранция на Canon за проектора е налична и 3-годишна разширена гаранция за лампата. Моля, посетете нашата страница с промоции за проектора за допълнителна информация.


Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

Всички проектори на Canon, които са предназначени за и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно, ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, отговарят на условията за безплатна помощ за връщане в сервиз за период от 3 години от датата на закупуване (прилагат се Общите условия).

Въпреки това, следните модели подлежат на различен гаранционен период, както е посочено по-долу:


МоделГаранционен период
XEED 4K600STZ5 години или 12 000 часа*
XEED 4K501ST3 години или 6000 часа*
XEED WUX75003 години или 6000 часа*
XEED WUX7000Z 5 години или 12 000 часа*
XEED WUX67003 години или 6000 часа*
XEED WUX6600Z5 години или 12 000 часа
XEED WUX65003 години или 6000 часа*
XEED WUX58003 години или 6000 часа*
XEED WUX5800Z5 години или 12 000 часа
XEED WUX500ST3 години или 6000 часа*
LV-HD4203 години или 6000 часа*
LV-X4203 години или 6000 часа*

*Което събитие настъпи първо.


Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Държави, отговарящи на условията за подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Следните държави членки на Европейската гаранция за проектора предлагат подобрено гаранционно обслужвано със замяна на проектор:

     
АвстрияБелгияЧехияДания Естония*
ФинландияФранцияГерманияУнгарияИрландия
ИталияЛатвия*Литва*ЛюксембургНидерландия
НорвегияПолшаПортугалияШвейцарияСловакия
ИспанияШвецияОбединено кралство  

* В рамките на Естония, Латвия и Литва подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор е достъпно само за модели проектори, отговарящи на условията, закупени на или след 01.01.2016 г.

Модели, отговарящи на условията за подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Следните модели се покриват от подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор:
Моля, обърнете внимание: Всички персонализирани модели са изключени от обслужването със замяна.

XEED

   
XEED SX6000XEED WUX400STXEED WUX5800Z
XEED WUX450XEED WUX450STXEED WUX500ST
XEED WUX500XEED WUX7500XEED WUX5000
XEED WUX4000XEED WUX7000ZXEED WUX6010
XEED WUX6000XEED WUX6700XEED WX450ST
XEED WX520XEED WUX6600ZXEED WX6000
XEED 4K500STXEED WUX6500XEED 4K501ST
XEED 4K600STZXEED WUX5800Всички медицински варианти на изброените модели

LX

  
LX-MU500LX-MU600Z
LX-MU700LX-MU800Z 
LX-MW500