Европейска гаранция на Canon за проектор

Това е търговска гаранция за крайния клиент, която се предлага от Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Нидерландия ("Canon") на крайните клиенти, които са закупили проектори на Canon за собствена употреба, но които не са потребители съгласно местните закони на държавата, в която са закупени проекторите.

Ако сте потребител, вие нямате право на тази гаранция, но за вас се прилагат законните права за потребител, съгласно приложимото действащо национално законодателство.

Тези Общи условия и настоящата оферта се управляват от законите на Англия и Уелс и подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

Европейската гаранция на Canon за проектора включва различни оферти за услуги и офертата, която е приложима за вас, се определя от вашето местоположение, проекторът, който сте закупили, и времето на закупуването му. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:


Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор


Всички проектори на Canon, които са предназначени за продажба и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от Европейската гаранция на Canon за проектора. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия проектор, неизправността се отстранява безплатно (прилагат се общите условия – вижте по-долу). Подобреното гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектор има и други териториални ограничения и ограничения за проектора. За подробна информация вижте раздела по-долу относно подобрено гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектора.

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срокове, или за повреда или ремонт, които не са покрити от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на проектора на всеки упълномощен сервизен център на Canon.

Тази гаранция е вашето единствено и изключително средство за защита и нито Canon, нито нейните дъщерни дружества или други членове на Европейската гаранция за проектора носят отговорност за каквито и да било случайни или последващи щети при нарушаване на пряка или косвена гаранция за този продукт.

В допълнение към Европейската гаранция на Canon за проектора е налична и 3-годишна разширена гаранция за лампата. Моля, посетете нашата страница с промоции за проектора за допълнителна информация.

Информация за контакт

Таблицата по-долу съдържа държавите, които предлагат Европейската гаранция на Canon за проектора. За повече информация, моля, прегледайте пълните Общи условия на Европейската гаранция на Canon за проектора.

Можете да намерите информация за контакт за всяка държава и нивото на обслужване, което е достъпно.

Държава

Информация за контакт с помощния център

Достъпни услуги

Австрия

+43 1 360 277 45 67

Canon Австрия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Белгия

+32 (0)2 620 01 97

Canon Белгия (нидерландски)
Canon Белгия (френски)

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

България

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

Canon България

Връщане в сервиз

Кипър

+357 2 2314 719

Doros Neophytou

Връщане в сервиз

Чешка република

+420 296 335 619

Canon Чехия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Дания

+45 70 20 55 15

Canon Дания

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Естония

+372 630 0530
overall@overall.ee

Overall

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Финландия

+358 (020) 366 466
(Телефонните обаждания се таксуват 0,15 цента/мин, ако се обаждате от стационарен телефон. Плащанията за телефонни обаждания могат да се различават в зависимост от мобилния оператор. Моля, свържете се с вашия оператор за повече информация)

Canon Финландия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Франция

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Франция

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Германия

069 2999 3680

Canon Германия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Гърция

+302 10 969 6422

Canon Гърция

Връщане в сервиз

Унгария

+36 (06)1 235 53 15

Canon Унгария

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Исландия

+354 533 34 11 

Beco 

Връщане в сервиз

Ирландия

+353 16 990 990

Canon Ирландия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Италия

+39 02 3859 2000

Canon Италия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Латвия

+371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv

I B Serviss

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Литва

Orgsis +370 5 239 5510

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Люксембург

+352 27 302 054

Canon Люксембург

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Малта

+356 2148 8800
info@avantech.com.mt

Avantech

Връщане в сервиз

Норвегия

+47 23 50 01 43

Canon Норвегия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Полша

+48 22 583 4307

Canon Полша

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Португалия

+351 21 424 51 90

Canon Португалия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Румъния

+402 13246281

cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

Canon Румъния

Връщане в сервиз

Словакия

+421 (0)250 102 612

Canon Словакия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Словения

 (+386 1) 5461 000

3A Servis

Връщане в сервиз

Испания

+34 91 375 45 55

Canon Испания

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Швеция

+46 (0)8 519 923 69

Canon Швеция

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Швейцария

+41 22 567 58 58

Canon Швейцария (френски)
Canon Швейцария (немски)

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Нидерландия

+31 (0)20 721 91 03

Canon Холандия

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

Обединено кралство

+44 (0)207 660 0186

Canon Обединено кралство

Връщане в сервиз/
Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор