Софтуер

Digital Photo Professional

Digital Photo Professional (DPP) е високоефективен софтуер за обработка, преглед и редактиране на RAW изображения за цифрови EOS фотоапарати и модели PowerShot с възможност за RAW. С помощта на DPP можете лесно да извършвате основно и разширено редактиране и отпечатване на изображения в RAW формат. Пример за наличните функции за редактиране са завъртане на изображението, настройка на баланса на бялото, настройка на динамичния диапазон, настройка на цветовете и фина настройка на характеристиките на кривата на тоновете.
 
DPP поддържа sRGB, Adobe RGB, Wide Gamut RGB и система за управление на цветовете (CMS), използвайки профила на Международния цветен консорциум (ICC).
 
Digital Photo Professional е включен в първоначалната настройка на софтуера на вашия фотоапарат Canon.

Operating system detected
Проучване