Avantech Scan2x
Спецификации

Подробни спецификации

Обща информация

Име на софтуера

Scan2x

Версия на софтуера

V2

Тип на софтуера

Сканиране, създаване на PDF с възможност за търсене, организация на файлове

Език на интерфейса

Английски, френски, италиански, немски, испански, арабски, руски

Характеристики на сканиране

Методи за сканиране

Автосканиране с едно докосване чрез бутони за задания

Страна на сканиране

Едностранно, двустранно, пропускане на празна страница

Вход за документ

Съвместими с TWAIN USB скенери, ScanFront 400[5], imageRUNNER Advance (Трето поколение), документи във File Share, папка Watch

Места за изходящи файлове

Споделяне на файл[2], имейл, принтер, Therefore™, Office365 SharePoint™, FileDirector™, уебуслуга, S/FTP, бази данни, работен поток[3]

Типове изходящи файлове

PDF, PDF/A, TIFF, TIFF с няколко страници, JPEG, PNG. XML, CSV за метаданни.

OCR функция

Да (създаване на PDF файлове с възможност за търсене и редактиране) чрез технологията IRIS iDRS

Поддръжка на OCR

138 езика, включително езици на кирилица, арабски, OCR/A и B

Типове индексни файлове

За всяка страница/за документ/за партиди

Формати на индексни файлове

XML, CSV и JSON

Разделяне на групи

Брояч, 1D/2D баркод, пач код, зоново OCR, празна страница, предна страница, задна страница

Функция за оптично разпознаване на маркировки (OMR)

Да (четене на изпитни листове[4], въпросници, подписи, марки)

Компресиране на документи (само за PDF)

Да (до 50 пъти намаляване на размера на файла) чрез технология IRIS iHQC

Обработка на сканирани снимки

Да (премахване несъвършенства, намаляване шум, 1D/2D баркод/текстово наслагване, селективно изпускане на цветове)

Готовност за GDPR

Да (сканирани изходящи работни потоци, корекция на част от изображение, проверки, одит)

Свързване с външни приложения

Да (чрез уебуслуги, заявки за база данни)

Паспорт/лична карта/банкови чекове

Да (всички документи с ИД в съответствие със стандарта ICAO 9303)

Функции за съответствие

Да (пълен одит на дейности, сигурност, File Verifier[1], автоматизация на работен поток[3])

Автоматично разпознаване на документи

Да, чрез текстово съдържание и уникален идентификатор за документи

Извличане на елемент от ред на фактура

Да, с изпращане до таблица с данни, CSV, уебуслуги (REST, SOAP)

Инструмент за конфигуриране

Метод на управление

На устройство или централна конфигурация (всички устройства)

Настройки за достъп

На отделен потребител/група (Active Directory™ или вътрешна група)

Сигурност

Да (интегриране на Active Directory™, вътрешен списък на потребители)

Настройки за обкръжение

Автоизлизане, автоизключване

Потребителят автоматично излиза след предварително определен период на неактивност, изключване на системата след работни часове (може да се конфигурира)

Архивиране/възстановяване

Централизирана база данни за конфигурация/одит (SQL, Oracle) се кешира локално като част от функции за толеранс на допускане на грешки от мрежа

Съвместимост

Поддръжка на операционни системи

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 или по-нова
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 или по-нова

[1] File Verifier – Scan2x записва криптиран цифров подпис за всеки документ, който е сканиран в неговата централна база данни. Това позволява на упълномощени потребители да потвърждават дали даден файл е бил сканиран от тяхното решение Scan2x, или не, и да преразглеждат оригиналните метаданни, запазени с документа.

[2] File Share output – с помощта на метаданни за определяне на подпапки, където да се запазват документи, тази опция може да се използва за свързване с облачни услуги, като Dropbox™, OneDrive™ и утвърдени приложения.

[3] Workflow – функцията на работния поток Scan2x позволява сканирани изходящи данни автоматично да се прехвърлят към преработени задания в потока за допълнителна обработка въз основа на стойности на метаданни. Много полезно за предупреждения и известия, намаляване на данни за съответствие с GDPR и автоматизиране на бизнес работен поток.

[4] OMR – инструментът за анализиране на изпитни листове с избираеми отговори позволява автоматично оценяване на резултатите от изпита с изключителна обработка и компилиране на резултатите в един файл за Microsoft Excel™.

[5] ScanFront 400 – IIS уебсървър, който не е специално създаден за Windows™, необходим за работа на уебинтерфейс ScanFront 400 и извършване на обработка на изображения. На един уебсървър могат да работят до десет лиценза за ScanFront 400.

Подлежи на промяна без предупреждение.