Capture Perfect

Capture-Perfect

Перфектно удобство

DR скенерите на Cann се доставят със софтуера CapturePerfect, за да осигурят лесно сканиране, запаметяване, споделяне и отпечатване на документи.
Можете да сканирате директно към email, в PDF формат, към файл или презентация само с едно натискане на бутон. Можете да запаметите рутинни задачи, да редактирате, организирате и управлявате файлове без усилия. Насладете се на удобството от начало до край.

Перфектно качество

Софтуерът CapturePerfect значително подобрява качеството на изображението. Крайният резултат е толкова добър, че вашите електронни документи често изглеждат по-добре дори от оригиналите. Направете и най-финия текст четлив. Създайте графики с гладки и прецизни контури. Отстранете цветовете за по-прецизно CR  разпознаване на символи. Ротирайте изображения. Сканирайте несортирани документи, без да се притеснявате от изкривяване на изображението. Насладете се на винаги перфектно качество.

Перфектна производителност

Софтуерът CapturePerfect ускорява изпълнението на всички задачи за сканиране, за да можете да спестите време и работни разходи и да се заемете с други важни задачи. Възползвайте се от високопроизводително високоскоростно сканиране - работете професионално и безпроблемно.

Богатият набор от лесни за използване функции на софтуера CapturePerfect включва:

• Сканиране към PDF
• Сканиране към eMail
• Сканиране за отпечатване
• Сканиране за презентация
• Сканиране към файл
• Сканиране към принтер
• Multi Windw (Мултипрозорец)
• Усъвършенстване на текст
• Омекотяване
• Коригиране на изкривяването
• Предварително сканиране
• Ротация на изображения
• Отстраняване на цвят
• CR