Моля, обърнете внимание, че понастоящем тази услуга е спряна, докато преработваме и оптимизираме нашите операции по рециклиране на мастиленоструйни консумативи, за да отговорим на нуждите и изискванията на нашите клиенти. Междувременно за повече информация къде да предадете отпадното оборудване от касетите с мастило за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци. Работим усилено, за да възстановим нашата услуга възможно най-скоро и ви благодарим за разбирането.

Canon Inkjet Cartridge Recycling Programme

Complete the form below to request your freepost envelopes to return your used Canon inkjet cartridges.

Please note only Canon genuine inkjet cartridges can be returned through this programme, a list of acceptable cartridges can be found here.

For each request we will send you two freepost return envelopes. These envelopes will hold between 5 and 10 cartridges each. We would appreciate it if you could send at least five cartridges in each envelope to help reduce the carbon footprint of this service.

Once each envelope is full, please seal it and post in any post box. Your returned cartridges will then be recycled.

My cartridges are on the list of supported products

Полетата, маркирани с " * ", са задължителни

Your details