canon-press-centre-product-office-printing-header-desktop

Офис печат

За всеки продукт на Canon, изброен по-долу, ще намерите прессъобщение и снимки на продукта, които можете да изтеглите.

PR Contacts

Контакти на PR отдели

Помощ за запитване за печата или медиите