Лога

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЗВАНЕ НА ЛОГА НА CANON

По силата на пълните Общи условия за използване на лога на Canon, които следват по-долу, Canon ви упълномощава (физическо лице или фирма) като журналист, медийна компания или представител на пресата да изтегляте и използвате всички лога на Canon в тяхната оригинална форма в Европа, Близкия изток и Африка и в интернет само за некомерсиални и медийни цели, включително в следните медии:a) печатна преса (включително корици на списания),

b) телевизия,

c) онлайн медия и

d) вестници.Canon си запазва правото да се противопостави на използването, което сметне по свое усмотрение, че е в нарушение с пълните Общи условия за използване на лога на CanonВижте пълната версия на Общите условия за използване на лога на Canon

С изтеглянето на изображенията/логата от този сайт се съгласявате, че вашето изтегляне и използване на тези изображения/лога ще бъде обвързано с общите условия за използване на логаУказания

Указания за начини на използване на логата на Canon

All Logos