Медийна библиотека

Този ресурс ще ви помогне да намерите и изтеглите съответните изображения, които се отнасят до последни събития и представяне на нови продукти, както и изображения на офиси на Canon и лога на марки.