PR Contacts

PR контакти за Canon Швеция

За запитвания от страна на медии, моля, свържете се със:

Обща информация за контакт:

Контакт: Erik Åkenes

Телефон: +46 73-9788582

Имейл: erik.akenes@canon.se


Контакт PR B2B: Åsa Törnquist

Телефон: +46 73 988 64 35

Имейл: asa.tornquist@canon.se


Контакт PR B2C: Gunilla Tjärnberg

Телефон: +46 73 978 85 13

Имейл: gunilla.tjarnberg@canon.se