PR Contacts

PR контакти за Canon Швеция

За запитвания от страна на медии, моля, свържете се със:

Обща информация за контакт:

Свържете се с: Linn Kryss

Телефон: +46 739788510

Имейл: linn.kryss@canon.se


Контакт PR B2B: Åsa Törnquist

Телефон: +46 73 988 64 35

Имейл: asa.tornquist@canon.se