PR Contacts

PR контакти за Canon Испания

За запитвания от страна на медии моля свържете се със:

За връзка с отдел "Корпоративен PR"

Контакт: Elena Martel

Телефон: +34 915 384 563

Имейл: e_martel@canon.es


За връзка с PR отдел "Бизнес решения"

Контакт: Elena Martel

Телефон: +34 915 384 563

Имейл: e_martel@canon.es


За връзка с PR отдел "Потребителски продукти"

Контакт: Magadalena Moya

Телефон: +34 915 384 626

Имейл: M_moya@canon.es