PR Contacts

PR контакти за Canon Румъния

За запитвания от страна на медии моля свържете се със:

За връзка с отдел "Корпоративен PR"

Контакт: Dana Pelin

Телефон: 0040.21.300.54.03

Имейл: dana.pelin@canon.ro


За връзка с PR отдел "Бизнес решения"

Контакт: Dana Pelin

Телефон: 0040.21.300.54.03

Имейл: dana.pelin@canon.ro


За връзка с PR отдел "Потребителски продукти"

Контакт: Dana Pelin

Телефон: 0040.21.300.54.03

Имейл: dana.pelin@canon.ro