PR Contacts

PR контакти за Canon Норвегия

За запитвания от страна на медии моля свържете се със:

За връзка с отдел "Корпоративен PR"

Контакт: Tonje Angell

Телефон: +47 2262 94 05

Имейл: tonje.angell@canon.no


За връзка с PR отдел "Бизнес решения"

Контакт: Tonje Angell

Телефон: +47 2262 94 05

Имейл: tonje.angell@canon.no


За връзка с PR отдел "Потребителски продукти"

Контакт: Tonje Angell

Телефон: +47 2262 94 05

Имейл: tonje.angell@canon.no