PR Contacts

PR контакти за Canon Финландия

За запитвания от страна на медии моля свържете се със:

За връзка с отдел "Корпоративен PR"

Контакт: Teija Tamminen-Saremaa

Телефон: +358 (0)10 544 4609

Имейл: teija.tamminen-sareema@canon.fi


За връзка с PR отдел "Бизнес решения"

Контакт: Irma Majander

Телефон: +358 (0) 10 544 4548

Имейл: irma.majander@canon.fi


За връзка с PR отдел "Потребителски продукти"

Контакт: Valpuri Mäkinen

Телефон: +358 (0) 10 544 4639

Имейл: valpuri.makinen@canon.fi