PR Contacts

PR контакти за Canon Белгия

За запитвания от страна на медии моля свържете се със:

За връзка с отдел "Корпоративен PR"

Контакт: Filip Vandenbempt

Телефон: +32 2 7220 519

Имейл: f.vandenbempt@canon.be


За връзка с PR отдел "Бизнес решения"

Контакт: Steve Haentjens

Телефон: +32 2 7220 519

Имейл: steve.haentjens@canon.be


За връзка с PR отдел "Потребителски продукти"

Контакт: Sacha Thonon

Телефон: +32 2 722 06 77

Имейл: sacha.thonon@canon.be