ПОРЪЧАЙ EOS 80D СЕГА, ВЗЕМИ ПОДАРЪК И СНИМАЙ ОТБЛИЗО НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ

Само до 15 май 2016г. поръчай предварително Canon EOS 80D тяло или фабричен комплект с обектив, вземи подарък SanDisk SD ExtremePro* 64GB,280 Mb/s и спечели награда - участие във фото пленерa „Маджарово – вулканът на лешоядите“ 22 - 25 май 2016 г. Наградата включва 3 нощувки със закуска и вечеря, пътни разноски, ползване на укритие, подхранване пред укритие за снимане на птици, участие в програмата „Снимане на черни щъркели и пойни птици“.

* SanDisk и ExtemePro са запазена марка на SanDisk Corporation.

ИЗПРАВИ СЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С ЕДНА ОТ НАЙ-ЕДРИТЕ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ!

Източните Родопи са известни със своите въздействащи, величествени гледки. Там се намира природозащитния център „Източни Родопи“ – царството на белоглавия лешояд. Белоглавият лешояд е бил смятан за изчезнал от страната ни вид през 70-те години на миналия век, но благодарение на усилията и грижите на различни организации популацията е възстановена и стабилизирана. В България е строго защитен вид и ако желаете да го видите отблизо, без да го обезпокоите, това е възможно единствено с професионалното съдействие на природозащитниците от „Българското дружество за защита на птиците“.

По време на годишния фото пленер „Маджарово – вулканът на лешоядите“, за наблюдение на птиците ще се ползват специално подготвени за целта укрития, а за заснемането им  - фотографска техника от най-висок клас, преотстъпена от Canon.  Освен белоглав лешояд, там могат да се наблюдават още много други редки видове птици, намерили своя дом в защитената зона в долината на река Арда. Специалистите от БДЗП ще разкажат за видовото разнообразие и за правилата, които трябва да се спазват при заснемане на птиците, а опитни фотографи ще споделят своите умения относно похватите и техниката на снимане на диви животни.

ОТ КЪДЕ ДА ПОРЪЧАМ:

Фотосинтезис
Фотопавилион
Фотосвят

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА  „EOS 80D С ПОДАРЪК SD 64GB КАРТА ПАМЕТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТО ПЛЕНЕР „МАДЖАРОВО – ВУЛКАНЪТ НА ЛЕШОЯДИТЕ“ 2016“:

 1. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА, УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВЦИ, СРОК НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ
  1.1.      Тази промоция е валидна при предварителна поръчка и покупка на фотоапарат Canon EOS 80D тяло или фабричен комплект с обектив от търговски обект – партньор на промоцията в периода на промоцията.
  1.2.      Всички участници трябва да имат навършени 18 години и да са пребиваващи на територията на България ("участник").
  1.3.      ТЪРГОВЦИ/дистрибутори не могат да участват в промоцията.
  1.4.      Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани с настоящите условия.
  1.5.      Срокът на промоцията е от вторник, 1 март 2016 г. до неделя, 15 май 2016 г. включително.
  1.6.      Партньори на промоцията са търговските обекти на:
  1.6.1.    Фотопавилион
  1.6.2.    Фотосвят
  1.6.3.    Фотосинтезис
 2. ПОДАРЪК КАРТА ПАМЕТ
  2.1.      За да получи подарък карта памет SanDisk SD ExtremePro 64GB,280 Mb/s, участникът трябва да поръча фотоапарат Canon EOS 80D тяло или фабричен комплект с обектив от магазин партньор на промоцията до 15 май 2016 г. включително.
  2.2.      Участникът ще получи картата памет от магазина партньор на промоцията при покупката на поръчания фотоапарат Canon EOS 80D.
 3. НАГРАДА НА ПРОМОЦИЯТА
  3.1.      Наградата е участие в четиридневен фотографски пленер „Маджарово – вулканът на лешоядите“, който ще се проведе в гр. Маджарово от 22-ри до 25-ти май 2016 г.
  3.2.      Наградата е за един човек.
  3.3.      Наградата включва три нощувки със закуска и вечеря, пътни разноски, ползване на укритие за снимане на птици, участие в програмата „Снимане на черни щъркели и пойни птици“.
  3.4.      Транспортът до мястото на провеждане на фотографския пленер се организира от печелившия участник.
  3.5.      От всички валидни заявки за участие, получени до неделя, 15 май 2016г. включително, на случаен принцип в понеделник, 16 май 2016г. ще бъде избран един печеливш.
  3.6.      Заявки, получени след неделя, 15 май 2016 г., няма да участват за наградата на промоцията.
  3.7.      Наградата е каквато е обявена при публикуването.
  3.8.      Наградата не може да бъде прехвърляна, нито изплащана в брой. В случай, че наградата се окаже недостъпна поради обстоятелства извън нашия контрол, Canon си запазва правото да предложи алтернатива награда на същата или на по-висока стойност.
  3.9.      Ако Canon не успее да се свърже с победителя в рамките на 2 дни от датата на определяне на печелившия участник, победителят губи наградата.
  3.10.     Наградата може да бъде присъдена на други участници изцяло по усмотрение на Canon.
  3.11.     Canon добросъвестно предоставя наградата на спечелилия. Ако спечелилият не може да приеме наградата по някаква причина, Canon трябва да бъде уведомен възможно най-скоро, така че да я предостави на друг участник.
  3.12.     Данните за контакт на спечелилия ще бъдат предоставени на трето лице-посредник, на което Canon е възложил организацията по предаване на наградата на победителя. Третото лице ще се свърже с победителя по телефона или чрез имейл. Всички формалности ще бъдат уредени между победителя и третото лице.
 4. КАК ДА УЧАСТВАТЕ ЗА НАГРАДАТА НА ПРОМОЦИЯТА
  4.1.      За да заявите желание за участие за наградата на промоцията, трябва да:
  4.1.1.    Поръчате и заплатите фотоапарат Canon EOS 80D от магазин партньор на промоцията до 15 май 2016 г.
  4.1.2.    Попълните формуляр за участие, който можете да изтеглите тук (link)
  4.1.3.    Изпратите попълнения формуляр, придружен с копие от документ, удостоверяващ поръчката и плащането, на e-mail: promotion@canon.bg до 15 май 2016 г. включително.
  4.2.      Предоставянето на невярна информация при регистрацията дисквалифицира участника от участие в томболата.
  4.3.      За наградата не могат да участват служители на Канон България, на магазините партньори на промоцията, както и членове на техните семейства.
 5. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
  5.1.      Организатор на промоцията е Канон България ЕООД със седалище бул. Цариградско шосе – 121, 1784 – София, България.
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
  6.1.    В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, предизвикана по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.
  6.2.    Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност. 
  6.3.    Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията.  Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.
 7. ДАННИ
  7.1. Всяка лична информация, предоставена от участниците, ще бъде използвана и обработена от Канон България, от представители на компанията или други компании от групата единствено за целите на промоцията.  Канон България ЕООД е администратор на лични данни според Закона за защита на личните данни данните във връзка с всички лични данни, предоставени от участниците.
  7.3.    Canon си запазва правото да публикува името и града на спечелилия томболата или да отрази в медиите връчването на наградата след датата на тегленето. Ако спечелилият томболата не желае такава информация да бъде публикувана, то той трябва да заяви това пред Канон България в момента, когато бъде известен, че е спечелил наградата.
 8. ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
  8.1.    Настоящите условия, както и всички спорове, породени от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват съобразно българското законодателство и са предмет на неизключителната юрисдикция на българските съдилища.