Design Check (Проверка на проекта)

След като постерът е напълно оформен според нуждите ви, PosterArtist предлага функция за проверка, за да сте сигурни, че в проекта няма недостатъци.

Функцията Design Check анализира конкретни аспекти от завършения постер, като например цветови схеми, насложени обекти и размер на шрифта, и предупреждава потребителя за потенциални проблеми с проекта.

От лентата с инструменти изберете иконата Design Check. Когато иконата е избрана, в постера се извежда предупредителен символ, ако има проблем или ако отпечатването на окончателния вариант няма да отговаря на очакванията. Например, ако Design Check открие насложен текст върху изображение или едновременно използване на различни шрифтове, ще постави предупредителен символ на съответното място. Ако в постера е изведен предупредителен символ, можете да щракнете върху него, за да видите пълно обяснение на предупреждението и начин за решаване на проблема.

Ето някои от проблемите, които могат да бъдат открити от функцията Design Check:

– Ниска разделителна способност на изображението
– Текст върху изображение
– Обект върху изображение
– Прекалено много различни шрифтове

spacer
					image
Функции и предимства
Auto Design (Автоматичен проект)
Design Check (Проверка на проекта)
Page Capture (Заснемане на страница)
Security Settings (Настройки за сигурност)