Auto Design (Автоматичен проект)

Функцията Auto Design комбинира Dynamic Layout Engine (автоматизиран инструмент за оформление, който определя позиционирането на елементите, като например изображения и текст) с вградени професионални умения в оформлението.

Функцията Auto Design комбинира Dynamic Layout Engine (автоматизиран инструмент за оформление, който определя позиционирането на елементите, като например изображения и текст) с вградени професионални умения в оформлението.

Това е комбинация от идеите на клиента и предпочитанията, включени в базата данни от цветови палитри и шаблони, разработени от професионални дизайнери.

Комбинацията от тези два елемента създава избор от постери с оптимални цветови схеми и оформления. Дори ако имате ограничен опит в проектирането и/или отпечатването, можете лесно да създавате качествени постери, като овладеете интуитивните възможности за проектиране, включени в PosterArtist.

С функцията Auto Design потребителите въвеждат следните данни за създаване на шаблон:

1. Design Image (Изображение за проекта)
2.Title (Заглавие)
3.Subtitle (Подзаглавие)
4.Body (Основе текст)
5.Изображения

В интерфейса за категории на Auto Design можете да избирате до 8 изображения и до 8 цветови схеми след генерирането на първата серия от шаблони. В зоната, в която се избират изображения, има възможност да изберете едно и също изображение няколко пъти, за да го разположите повече от един път върху окончателния проект. След като всички избрани елементи в категориите на Auto Design са попълнени, проектите се създават автоматично, след което техните миниатюрни изображения се извеждат в следващия прозорец.

Броят на създадените проекти се различава в зависимост от броя на избраните снимки, ориентацията на хартията или изображението на проекта. Когато шаблоните са генерирани, можете да използвате "Temporary Tray" (Място за временно съхранение), когато не сте сигурни кой проект да използвате. Поставете любимите си проекти в "Temporary Tray" (Място за временно съхранение) и ги използвайте като резервни, когато ви потрябват.

spacer
					image
Функции и предимства
Auto Design (Автоматичен проект)
Design Check (Проверка на проекта)
Page Capture (Заснемане на страница)
Security Settings (Настройки за сигурност)