Your Benefits

Моят екран, моята снимка, моят начин на работа

Документният център, който изпълнява желаните от мен задачи.

Your Benefits

Моят екран, моята снимка, моят начин на работа

Документният център, който изпълнява желаните от мен задачи.

Your Benefits

Моят екран, моята снимка, моят начин на работа

Документният център, който изпълнява желаните от мен задачи.

Your Benefits

Моят екран, моята снимка, моят начин на работа

Документният център, който изпълнява желаните от мен задачи.

Your Benefits

Моят екран, моята снимка, моят начин на работа

Документният център, който изпълнява желаните от мен задачи.

Your Benefits

Моят екран, моята снимка, моят начин на работа

Документният център, който изпълнява желаните от мен задачи.

Ползите за вас: Гъвкав достъп и контрол

Екранът за вход на imageRUNNER ADVANCE се персонализира много лесно.
Екранът за вход може да съдържа вашето фирмено лого, фон, цветове или друга конкретна информация, гарантирайки, че устройството се съчетава перфектно с вашата фирмена култура и имидж.

Ползите за вас: Удобство

Your Benefit: Convenience

Вход чрез безконтактни** карти осигурява бърз и лесен достъп до устройството за упълномощени потребители. Необходимо е само приближаване на картата към четеца за карти и тъй като се поддържа широка гама безконтактни карти, можете да използвате съществуващите си карти за достъп до сградата, за да влезете в своя imageRUNNER ADVANCE.

** Безконтактни карти не са включени в стандартната конфигурация. Може да са необходими допълнителни разходи за четец за карти.

Ползите за вас: Персонален акаунт за достъп и идентификация

Your Benefit: Personal account and identification

Бутон със снимка на екрана на устройството може да бъде присъединен към всеки потребителски акаунт. Достъпни са за избор набор от вградени изображения, а потребителите могат допълнително да персонализират своя бутон, като прехвърлят в устройството своя желана снимка. Входът в устройството се извършва удобно чрез докосване на бутона с изображението, съответстващо на акаунта на потребителя. Може да бъде зададен опционен PIN код за защита от неупълномощен достъп.

Може също да се използва метод за вход, който изисква въвеждане на потребителско име и парола.

Повишена продуктивност на потребителя: Индивидуална

Increased User Productivity: Individual

Общи задачи, като например сканиране към бизнес приложения или изпращане на електронни писма към група, могат да бъдат присъединени към бутони в менюто за бърз достъп. Това дава възможност за незабавен достъп до тези често използвани задачи и последващо изпълнение на цели процедури с натискане на един бутон.

Повишена продуктивност на потребителя: Практическа

Сканираните документи могат лесно да се изпращат към имейла или папката на съответния потребител чрез натискане на стандартен бутон за бърз достъп, а личните защитени задачи за печат са удобно отделени от тези на другите потребители и могат да се отпечатват чрез панела "My job status".

Контролиран достъп и ефективност на разходите

Controlled Access and Cost Efficiency

Universal Login Manager предотвратява неупълномощения достъп и използване на imageRUNNER ADVANCE, защитавайки вашата инвестиция и информация. Тясната интеграция със системата за управление на достъпа на imageRUNNER ADVANCE позволява прецизно управление на достъпа на потребителите до функциите на устройството чрез прилагане на различни нива на достъп. Правилата за достъп могат да бъдат приложени на ниво устройство или на ниво функции, а достъпът до функциите на устройството, като например сканиране, изпращане или копиране/цветен печат, може да бъде ограничен за повишаване на сигурността или контрола на разходите за печат.

Отчети

Universal Login Manager осигурява прозрачност на модела на потребление (на ниво устройство и на ниво потребител) чрез генериране на отчети, за да можете да определите областите за реализиране на потенциални икономии. Администраторите могат да събират основни статистически данни за употребата (печат/копиране/сканиране) на едно или повече устройства. Данните могат да бъдат консолидирани и визуализирани чрез генериране на стандартни отчети.

Цената на всяка транзакция на устройството може да бъде представена в проста таблица, предоставена от Universal Login Manager.