Промоция за обективи – върни употребяван обектив и вземи отстъпка за нов RF обектив

Общи условия ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА, ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ1.1. Тази промоция предлага отстъпка за закупуване на нов Canon RF обектив при връщане на стар и употребяван обектив/обективи. Промоцията е в сила само за закупуване на продуктите, посочени/приложени по-долу ("Промоционални продукти"), на територията на Р. България от упълномощени търговци-партньори на промоцията в периода между 1.9.2022 и 30.09.2022 включително ("Период на промоцията").

1.2. Всички участници трябва да имат навършени 18 години и да са постоянно пребиваващи в Европейското икономическо пространство или Швейцария (ЕИП) (“участник”).

1.3. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани с настоящите общи условия.

2. ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

Всички обективи от серията RF на Canon.

Продукти от промоцията
Всички RF обективи

3. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

3.1. За да се включи в промоцията, участникът трябва ДА ВЪРНЕ употребяван обектив или няколко обектива на търговеца – партньор на промоцията. Участникът има право да получи незабавна отстъпка от цената на избран от него промоционалнен продукт, определена в процент, според теглото на върнатия обектив/обективи, съгласно таблицата в точка 4. Върнатият употребяван обектив/и трябва да е в работещо състояние, което означава, че трябва да може да се използва с фотоапарат.

3.2. Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.

3.3. Тази промоция не може да се използва в комбинация с друга промоция на Canon.

4. ОТСТЪПКА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА УПОТРЕБЯВАН ОБЕКТИВ

Участниците ще получат отстъпка в проценти, определени в зависимост от теглото на върнатите обективи, за закупуване на някой от промоционалните продукти.

Тегло на употребявания обектив/обективи

Отстъпка за закупуване на нов RF обектив

0-650g

15%

651 - 1,499g

20%

1,500g +

25%5. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria.

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

6.1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.

6.2. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност.

7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на виенския съд.