КОНКУРС НА CANON „ Мечтай смело и покажи своята суперсила! “

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА И УЧАСТНИЦИ

1.1. Организатор на конкурса е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Австрия (“Canon”). Всяка компания, дъщерно дружество, съдружие или друга организация, която от време на време се контролира от или е под общ контрол на Canon, по-нататък ще се нарича „филиал на Canon“, а Canon и филиалите на Canon заедно ще се наричат „Група Canon“.
1.2. Всички участници („Участници“) трябва да са жители на Р. България на възраст 18 или повече години. 1.3. Служителите на компании от групата Canon, техните семейства, агенти и други страни, пряко свързани с тази игра и спонсорството, нямат право да участват.
1.4. Търговците, т.е. дружествата, които продават продуктите на крайните потребители, нямат право да участват в промоцията („Участника“).
1.5. Приема се, че със записването си за участие в този конкурс всички участници са се съгласили да бъдат правно обвързани с настоящите условия освен ако писмено са изразили различна позиция.

2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1. За да участва в конкурса, участникът трябва да е закупил мастиленоструйно печатащо устройства Canon на територията на Р. България по време на промоционалния период от 1 септември 2023г. до 16 октомври 2023г. Canon си запазва правото да изиска копие от документа за покупка.
2.2. Бъдете креативни и създайте оригинално изображение (плакат) със супергерой, като използвате свои снимки и творчески инструменти или един от безплатните шаблони, налични за изтегляне от www.canon.bg/back-to-school .
2.3. Споделете създаденото изображение между 1 септември 2023 г. 00:01 CET и 16 октомври 2023 г. 23:59 CET в профила си във Facebook с хаштаг #canonbgsuperheroes като отбележите официалната страница на Canon Bulgaria: https://www.facebook.com/CanonBGofficial
2.4. За да бъде видима при селекцията, вашата снимка е необходимо да е публична. Снимки които не са публични няма да участват в конкурса, тъй като ще бъдат невидими за организатора.
2.5. Изображения, публикувани след крайната дата, няма да участват в конкурса.
2.6. Всички изображения трябва да са оригинални и да са заснети от участника.
2.7. Сцени, които са обидни, неприлични, сексуални, унизителни, клеветнически, насилствени, оскърбителни, тормозещи, заплашителни, неприемливи по отношение на раса, религия, произход или пол или които биха могли да се отразят негативно върху името, репутацията или позициите на групата Canon или на някой партньор на марката или които по друг начин са неподходящи за публикуване;

3. ИЗБОРЪТ

3.1. Конкурсът ще се оценява от Canon. Журито ще оценява участниците според:
• Разбирането на темата на конкурса: „Мечтай смело и покажи своята суперсила!“.
• Креативност – Свежо и оригинално ли е изображението?
• Разказване на истории – изображението разпалва ли въображението?
• Стил – изображението оригинално ли е и пресъздава ли нов поглед върху традиционен супергерой?

3.2. Победителят ще бъде избран между 20 и 27 октомври 2023г.

3.3. Победителят в конкурса ще бъде уведомен през седмицата, започваща на 30 октомври 2023 г. В случай, че изборът на победител се забави поради технически проблем или поради някаква друга причина, Canon ще проведе конкурса възможно най-скоро, без да поема отговорност за евентуално такова забавяне. Решението на журито е окончателно и Canon няма да участва в обсъждания или кореспонденция.
3.4. Също така се съгласявате Canon да се свърже с вас за целите на администрирането на конкурса или в случай, че групата Canon желае да обсъди всякакво друго използване на изображението.

4. НАГРАДАТА

4.1. Наградата на конкурса е пътуване на стойност до 4000.00 лв с ДДС до избрана от победителя на конкурса дестинация.
4.2. Canon ще заплати всички разходи свързани с пътуването (самолетни билети, хотелски настанявания, трансфери и др.), които са на стойност до 4000.00 лв. с ДДС.
4.3. Победителят трябва да направи резервация за пътуването в местна агенция, посочена от Canon, до 15 декември 2023 г.
4.4. Canon не поема разходи, възникнали при промяна на първоначалната резервация.
4.5. Административните формалности (визи, шофьорски книжки и др.) са отговорност единствено на победителя.

4.6. С участието си в този конкурс всички участници потвърждават, че носят пълна и еднолична отговорност за избора на дестинацията на пътуването, както и за възможните последствия, които могат да възникнат преди, по време и след пътуването. Организаторът на промоцията, както и неговите агенти, участващи в прилагането на тези правила, не носят никаква отговорност за действия и (или) бездействия, които могат да възникнат преди, по време и след пътуването. Всички допълнителни разходи се покриват от самия победител. Организаторът и неговите агенти не са лицата, които изпращат победителя на пътуването – пътуването се извършва по личен избор и решение на победителя.

4.7. Приемайки общите условия на конкурса, победителят се съгласява да заплати всички необходими данъци, възникнали в резултат на спечелването на наградата. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неправомерни и (или) незаконни действия на участниците, свързани с данъчните и други закони.

4.8. Canon ще уведоми победителя чрез неговия профил във Facebook, от който е публикувано изображението, до 5 работни дни след приключване журирането на конкурса и ще очаква отговор за потвърждаване на допустимостта и приемането на наградата в рамките на 7 календарни дни от първоначалния контакт. Ако потенциалният победител не отговори на първоначалния контакт в рамките на 7 календарни дни, Canon си запазва правото да дисквалифицира победителя. Ако победителят бъде дисквалифициран, Canon си запазва правото да присъди наградата на резервни участници, избрани по същия начин. Резервният победител може да има по-малко време за отговор.

4.9. Canon си запазва правото да публикува изображението и името на победителя в конкурса или да оповести връчването на наградата след датата на конкурса в каналите на Canon в социалните медии.

4.10. Наградата не може да бъде прехвърляна, нито изплащана в брой. В случай, че наградата се окаже недостъпна поради обстоятелства извън нашия контрол, Canon си запазва правото да предложи алтернативна награда на същата или на по-висока стойност.

4.11. Отказаната или непоискана награда може да бъде присъдена на други участници изцяло по усмотрение на Canon.

4.12. С приемане на наградата победителят предоставя на групата Canon неотменяемо, световно, безвъзмездно и безплатно прехвърляемо разрешение за публикуване, повторно публикуване, показване и използване на неговото изображение за всякакви цели, свързани с този конкурс, включително, но не ограничено до показване в уебсайтове на групата Canon, профили и/или канали на групата Canon в социални медии, всякакви други уебсайтове на групата Canon или нейни представители/контрагенти, както и в маркетингови материали (включително на изложби), свързани с този конкурс, до една година след приключването на конкурса. Участниците в конкурса също така се съгласяват да бъдат идентифицирани и/или посочени като фотограф или създател на изображението, предмет на тяхното участие.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria е администратор на данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън държавата на субекта на лични данни. Всички лични данни, събрани от участниците, са предмет на политиката за поверителност на Canon – https://myid.canon/canonid/#/policy .
5.2. Всички лични данни, предоставени за провеждането на този конкурс, ще бъдат използвани единствено за целите на конкурса и, ако е приложимо, за маркетингови цели от групата Canon и/или от който и да е представител, назначен от нея за подпомагане на провеждането на конкурса от името на организатора, и няма да бъдат разкривани на трета страна за други цели освен с изричното съгласие на учасника.
5.3. Също така учатниците се съгласяват Canon да се свърже с тях за целите на администрирането на конкурса или в случай, че групата Canon желае да обсъди всякакво друго използване на информацията, изпратена във връзка с конкурса.

6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

6.1. При изключителни обстоятелства Canon може да анулира наградата и/или да промени наградата, при условие че такива промени са необходими и могат да бъдат оправдани от обективни причини.
6.2. Canon си запазва правото да откаже да уважи дадена кандидатура или да си възстанови пълната стойност на всяка награда, ако прецени, че е налице злоупотреба или нарушаване на условията на този конкурс.
6.3. Canon заедно с всички свързани агенции и компании не носи отговорност за никакви загуби (включително, без ограничение, непреки, специални или последващи загуби или пропуснати печалби), разходи или щети, които са претърпени или понесени (независимо дали произтичат от небрежност на отделно лице) във връзка с този конкурс или във връзка приемане или използване на наградата, с изключение на отговорност, която не може да бъде изключена по закон. Нищо не изключва отговорността на групата Canon за смърт или телесна повреда поради небрежност.
6.4. В случай на спор относно тълкуването или прилагането на правилата по всеки въпрос, свързан с конкурса, решението на директорите на Canon е окончателно и няма да се извършва кореспонденция.
6.5. Ако някоя част от настоящите условия бъде определена от компетентен съд или друг компетентен орган за невалидна, незаконна или неприложима, тогава тази част ще бъде отделена от останалата част от тези условия, които ще продължат да бъдат валидни в най-пълната степен, разрешена от закона.
6.6. В случай на несъответствие между настоящите общи условия и посоченото в който и да е промоционален материал, предимство имат общите условия.

7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Като участващ потребител, по отношение на тази игра ще се ползвате със защитата, осигурена от законите на държавата, в която пребивавате, като имате право да заведете съдебен иск на вашия език и в местните съдилища. Местната организация за защита на правата на потребителите може да ви консултира относно правата ви. Настоящите общи условия не ограничават никои от правата, предоставени със закон.