Wildlife monket close up

Удължители EF

Увеличете фокусното разстояние на своя обектив и се доближете до обекта.