ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА НА CANON “ВДЪХНОВИ СЕ ОТ ВОДАТА”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ

1.1. Организатор на конкурса е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Австрия (“Canon”).

1.2. Всички участници („Участници“) трябва да са любители фотографи, които са жители на:
Група 1: Румъния, България, Израел
Група 2: Хърватия, Гърция, Словения, Сърбия, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина
Група 3: Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Молдова, Армения, Кипър, Малта
на възраст 18 или повече години.

1.3. Професионални фотографи или лица, които печелят повече от 20% от годишния си доход от фотография, както и служители на групата Canon, техните семейства, представители и други лица, пряко свързани с този конкурс и спонсорството, нямат право да участват.

1.4. Приема се, че със записването си за участие в този конкурс всички участници са се съгласили да бъдат правно обвързани с настоящите условия освен ако писмено са изразили различна позиция.

2. КОНКУРСЪТ

2.1. Период на промоцията: Заявете участие между 00:01 ч. CET на 1 ноември 2022 г. и 23:59 ч. на 12 декември 2022 г. включително.

2.2. За да участвате в конкурса, трябва да подадете заявление за участие, чрез попълване на онлайн формуляр. Посетете canon.bg/water-challenge. Попълнете онлайн формуляра за участие с вашите данни (име, имейл адрес, държава на пребиваване) и попълнете анкетата. След това качете снимка, отговаряща на критериите, изброени по-долу в клауза 3 и го изпратете. Всяка заявка за участие, може да съдържа само едно изображение.

2.3. Участието в този конкурс е безплатно и не е необходимо изображенията да бъдат заснети с продукт на Canon. Конкурса не е обвързан с покупка на продукт на Canon.

2.4. За участие се изисква достъп до интернет и валиден имейл адрес.

2.5. Разрешава се максимум едно (1) участие на човек по време на периода на промоцията.

2.6. Непълни, невалидни или неподходящи заявления за участие или заявления, получени след крайния срок 23:59 CET на 12 декември 2022 г., няма да бъдат допуснати до публикуване или награда.

2.7. С подаването на заявление всеки участник предоставя на групата Canon неотменяемо, световно, безвъзмездно и безплатно прехвърляемо разрешение за публикуване, повторно публикуване, показване и използване на неговото изображение за всякакви цели, свързани с този конкурс, включително, но не ограничено до показване в уебсайтове на групата Canon, профили и/или канали на групата Canon в социални медии, всякакви други уебсайтове на групата Canon или нейни представители/контрагенти, както и в маркетингови материали (включително на изложби), свързани с този конкурс, до една година след приключването на конкурса. Всеки участник също така предоставя на групата Canon и нейните представители/контрагенти правото да модерират, променят или премахват всяко изображение, което е счетено за неподходящо, изцяло или частично, в уебсайта на конкурса или във всякакви материали, свързани с конкурса. Участниците в конкурса също така се съгласяват да бъдат идентифицирани и/или посочени като фотограф или създател на изображението, предмет на тяхното участие.

3. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА

3.1. Изпратеното изображение трябва да отговаря на следните критерии:

a) Да отразява предизвикателството „ВДЪХНОВИ СЕ ОТ ВОДАТА“ – изображението да е свързано с вода, да разказва история, свързана с водата , заснета под всякаква форма, със или без хора. Може да е само миг, в който времето е спряло, може да е момент на интензивна човешка емоция или пресъздаване на движение на вода в природата..
b) Креативност – Вашето изображение свежо и оригинално ли е?
c) Въздействие – Какви емоции или реакции предизвиква изображението. Забавно, емоционално или провокиращо размисъл ли е изображението?
d) Композиционно майсторство – Изображението заснето ли е по начин, който придава смисъл и визия на вашата фотография?

3.2. Размерът на изображението трябва да бъде 150 dpi, 2000 px по най-дългата страна. Участниците не трябва да изпращат изображения, които преди това са спечелили награда или награда чрез промоция, провеждана от организатора или друг негов субект.

3.3. Изпратеното изображение не трябва да бъде силно редактирано или манипулирано, като например: без добавяне или премахване на обекти от изображението, без сглобяване на изображения и без водни знаци (за повече подробности, моля, вижте клауза 4.2 vi). Моля, имайте предвид, че този списък с примери не е изчерпателен.

4. ИЗИСКВАНИЯ НА КОНКУРСА

4.1. Всички изображения трябва да са оригинални и да са заснети от участника.

4.2. Изображенията, изпратени от участниците, не трябва да съдържат:

i) разпознаваеми лица, освен ако участникът може да докаже, че тези лица са предоставили всички необходими разрешения в писмена форма изображението да бъде изпратено, използвано и публикувано от групата Canon съгласно клауза 2.7 от тези общи условия (моля, имайте предвид, че отговорност на участника е да гарантира, че е поискано съответното разрешение и че формулярите за предоставяне на права върху съдържание от модели са попълнени задоволително); или
ii) произведения на изкуството, освен ако участникът може да докаже, че има разрешение за използване и публикуване на такива произведения на изкуството от страна на групата Canon съгласно клауза 2.7 от тези общи условия; или
iii) лога и търговски марки, освен ако участникът може да докаже, че има разрешение за използване и публикуване на такива лога и търговски марки от страна на групата Canon съгласно клауза 2.7 от тези общи условия; или
iv) сцени, които са обидни, неприлични, сексуални, унизителни, клеветнически, насилствени, оскърбителни, тормозещи, заплашителни, неприемливи по отношение на раса, религия, произход или пол или които биха могли да се отразят негативно върху името, репутацията или позициите на групата Canon или на някой партньор на марката или които по друг начин са неподходящи за публикуване; или
v) всичко, което може да наруши правата на която и да е трета страна, включително интелектуална собственост, морални права или права на поверителност, или препраща към марка на трета страна или към имена, лога и/или търговски марки на трети страни; или
vi) всякакъв воден знак, бележка за авторски права или друга информация, която може да идентифицира участника (бележка, бележка за авторски права, вградена в метаданните на изображението, е допустима). За да остане процесът на оценяване възможно най-честен, на журито не е разрешено да вижда имената на участниците, когато оценява изображенията. Всяко изпратено изображение, което съдържа име на участник, воден знак, бележка за авторски права или друга информация, която може да идентифицира участника, ще бъде дисквалифицирано и няма да бъде представено на журито.

4.3. Също така се съгласявате Canon да се свърже с вас за целите на администрирането на конкурса или в случай, че групата Canon желае да обсъди всякакво друго използване на изображението, изпратено за конкурса.

5. ГАРАНЦИИ

С изпращането на своето заявление участникът гарантира, че:

5.1. Участникът е единственият автор на изображението;

5.2. Участникът притежава правата върху изображението;

5.3. Изображението или кой да е елемент от изображението не нарушава правата (включително правата на интелектуална собственост, неимуществените права или правото на неприкосновеност на личния живот) на трета страна;

5.4. В случай, че в изображението е заснет човек или изображение на човек, участникът е получил писмено разрешение от този човек(хора) за използване на въпросното изображение(я) от страна на групата Canon, както е посочено в тези условия; и

5.5. В случай, че изображението е заснето в държава, различна от държавата на пребиваване на участника, участникът е спазил приложимото законодателство за тази страна, включително, но не само, всякакви законови изисквания за права на интелектуална собственост, неимуществени права, право на неприкосновеност на личния живот и право на използване.

Canon гарантира, че:

5.6. Ще действа в рамките на правата, предоставени съгласно и/или в съответствие с настоящите общи условия.

6. НАГРАДАТА

6.1. За всяка група държави (виж клауза 1.2.) ще бъде избран и отличен един победител от конкурса. Генералният победител във всяка група държави ще спечели комплект Canon EOS R10 + RF-S 18-45 mm 4.5/6.3 IS STM на стойност над 2 000лв.

Освен наградата на конкурса - комплект Canon EOS R10 + RF-S 18-45 mm 4.5/6.3 IS STM, Победителят печели и участие в двудневен офлайн фотографски семинар на Canon с лекция от посланика на Canon Лоренц Холдер, който ще се проведе през февруари/март 2023 г в Истанбул, Турция.

Освен генералния победител ще бъдат излъчени и двама подгласници, по един от всяка държава в съответната група, които ще бъдат наградени с участие в семинара на Canon с лекция от посланика на Canon Лоренц Холдер така, както е дефинирано по-горе, Транспортните разходи, разходите за 1 нощувка и участие в семинара се поемат от Canon.

6.2. Canon ще уведоми победителите чрез имейл на адресите, предоставени в заявките за участие, в рамките на 5 работни дни след излъчването на победителите и ще очаква отговори за потвърждаване на допустимостта и приемането на наградата в рамките на 14 календарни дни от първоначалния контакт. Ако победителите не отговорят на първоначалния контакт в рамките на 14 календарни дни, Canon си запазва правото да дисквалифицира победителите. Ако победителите бъдат дисквалифицирани, Canon си запазва правото да присъди наградата на резервни участници, избрани по същия начин. Резервните победители може да имат по-малко време за отговор.

6.3. Canon си запазва правото да публикува името, града и региона на победителите в конкурса или да отрази в медиите връчването на наградите след датата на конкурса. Ако победителите в конкурса не желаят такава информация да бъде публикувана, те трябва да заявят това пред Canon в момента, когато получат известие, че са победители в конкурса.

6.4. Наградата не може да бъде прехвърляна, нито изплащана в брой. В случай, че наградата се окаже недостъпна поради обстоятелства извън нашия контрол, Canon си запазва правото да предложи алтернатива награда на същата или на по-висока стойност.

6.5. Наградата ще бъде изпратена на победителите в рамките на 30 календарни дни след обявяването на победителите. В малко вероятния случай, когато наградата не е пристигнала в рамките на 30 календарни дни след обявяването на победителите, последните ще имат още 28 календарни дни, за да информират Canon, като изпратят имейл на infooffice@canon.bg. Ако победителят не информира Canon в рамките на този срок, Canon си запазва правото да не осигури наградата повторно или да ограничи нейната стойност по своя преценка.

6.6. Отказаната или непоискана награда може да бъде присъдена на други участници изцяло по усмотрение на Canon.

6.7. В случай, че конкурсът не може да се проведе по план поради причини, включително, но не само подправяне, неупълномощена намеса, измама, нечестност, технически повреди или всякакви други причини извън контрола на Canon, които опорочават или изкривяват управлението, сигурността, честността, почтеността или правилното провеждане на този конкурс, Canon си запазва правото да дисквалифицира всяко лице, което подправя процеса на подаване на заявки за участие или не спазва настоящите общи условия, и да анулира, промени или преустанови конкурса или да анулира всички компрометирани заявки за участие.

6.8. Не може да се носи отговорност за заявки за участие, които са били изгубени, забавени, компрометирани, повредени, неправилно насочени или непълни или които не могат да бъдат доставени поради техническа, логистична или друга причина. Доказателството за изпращане не се счита за доказателство за получаване. Групата Canon не гарантира непрекъснат или сигурен достъп до страницата за регистрация за участие.

7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

7.1. Всички валидни заявки за участие, получени по време на Периода на промоцията, ще бъдат оценени от независимо от жури. Ще има общо три (3) кръга на журиране, за да се изберат десет (10) финалисти въз основа на критериите за оценка на изображенията, както е описано подробно в точка 3. От десетте (10) финалисти журито ще избере един (1) генерален победител и двама (2) подгласници за всяка група държави.

7.2. Победителите ще бъдат избрани в периода от 14 декември до 23 декември 2022 г.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria е администратор на данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън държавата на субекта на лични данни. Всички лични данни, събрани от участниците, са предмет на политиката за поверителност на Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.

8.2. Всички лични данни, предоставени за провеждането на този конкурс, ще бъдат използвани единствено за целите на конкурса и, ако е приложимо, за маркетингови цели от групата Canon и/или от който и да е представител, назначен от нея за подпомагане на провеждането на конкурса от името на организатора на промоцията, и няма да бъдат разкривани на трета страна за други цели освен с вашето изрично съгласие.

9. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

9.1. Canon си запазва правото да откаже да уважи дадена кандидатура или да си възстанови пълната стойност на всяка награда, ако прецени, че е налице злоупотреба или нарушаване на условията на този конкурс.

9.2. Canon заедно с всички свързани агенции и компании не носи отговорност за никакви загуби (включително, без ограничение, непреки, специални или последващи загуби или пропуснати печалби), разходи или щети, които са претърпени или понесени (независимо дали произтичат от небрежност на отделно лице) във връзка с този конкурс или във връзка приемане или използване на наградата, с изключение на отговорност, която не може да бъде изключена по закон. Нищо не изключва отговорността на групата Canon за смърт или телесна повреда поради небрежност.

9.3. В случай на спор относно тълкуването или прилагането на правилата по всеки въпрос, свързан с промоцията, решението на директорите на Canon е окончателно и няма да се извършва кореспонденция.

9.4. Ако някоя част от настоящите условия бъде определена от компетентен съд или друг компетентен орган за невалидна, незаконна или неприложима, тогава тази част ще бъде отделена от останалата част от тези условия, които ще продължат да бъдат валидни в най-пълната степен, разрешена от закона.

9.5. Заявките за участие се подават директно от лицето, участващо в конкурса. Не се допускат групови заявки за участие от търговски, потребителски групи или трети страни. Непълни или нечетливи заявки за участие и такива, изпратени чрез макроси или други автоматизирани средства, както и заявки за участие, които не отговарят изцяло на изискванията на настоящите общи условия, ще бъдат дисквалифицирани и няма да бъдат включени в конкурса. Ако се окаже, че участник използва компютър(и), за да заобиколи това условие, например чрез използване на „скрипт“, „груба сила“, маскиране на самоличността чрез манипулиране на IP адреси, използване на самоличности, различни от неговата собствена, или всякакви други автоматизирани средства за увеличаване на броя на заявките за участие на този участник в конкурса, по начин, който не е в съответствие с правилата на конкурса, заявките за участие на този участник ще бъдат дисквалифицирани и всяка евентуално присъдена награда ще бъде анулирана. Участниците нямат право на достъп чрез анонимни имейл услуги, като например, но не само, GuerillaMail, Dispostable или Mailinator.

9.6. В случай на несъответствие между настоящите общи условия и посоченото в който и да е промоционален материал, предимство имат общите условия.

10. ЮРИСДИКЦИЯ

Като участващ потребител, по отношение на този конкурс ще се ползвате със защитата, осигурена от законите на държавата, в която пребивавате, като имате право да заведете съдебен иск на вашия език и в местните съдилища. Местната организация за защита на правата на потребителите може да ви консултира относно правата ви. Настоящите общи условия не ограничават никои от правата, предоставени със закон.