Общи условия и политика за поверителност на данните

Правила и условия на Canon Gallery

Ние периодично ще актуализираме тези правила и условия. Ще ви държим в течение на всички промени в настоящите правила и условия, като ги публикуваме онлайн. Ние също така ще използваме всеки от начините за комуникация, предоставени от вас, за да ви информираме за важни промени в настоящите правила и условия, ако има такива. Ако продължите да използвате Canon Gallery, след като сме публикували актуализациите на тези правила и условия, вие приемате да спазвате актуализираните правила.

1. Какво е Canon Gallery?

Canon Gallery и Canon Showcase са уебсайтове, които се поддържат от Canon и са предназначени за публикуване на потребителско съдържание (UGC). Със създаването на акаунт чрез процеса на регистрация получавате възможност да прехвърляте и изпращате цифрово съдържание, като например снимки и/или изображения ("Съдържание"), на Canon за публикуване в Canon Gallery. Canon може да представи вашето съдържание в Canon Gallery, ако вашето съдържание отговаря на настоящите условия и е подходящо за публично показване.

Със създаването на акаунта си получавате данни за вход от Canon. Тези данни за вход от Canon ще се изискват всеки път когато прехвърляте и предоставяте съдържание за споделяне в Canon Gallery. Можете да използвате своите данни за вход от Canon за достъп до други онлайн услуги на Canon. За пълните условия относно използването на вашите данни за вход от Canon, моля прочетете тук [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Останалите условия на тази страница касаят Canon Gallery и начина на използване на тази услуга и са в допълнение към пълните общи условия, отнасящи се до вашаите данни за вход от Canon. 

2. Кой може да използва Canon Gallery?

След създаването на акаунт можете да изпращате съдържание за публикуване в Canon Gallery, ако се намирате в Европа, Близкия изток и Африка и сте на възраст над 18 години. Всеки може да посещава и разглежда Canon Gallery. Но само потребител с акаунт може да прехвърля и изпраща съдържание в Canon Gallery. Лица на възраст под 18 години може да се регистрират и/или да създадат акаунт и да изпращат съдържание само с изричното разрешение на родител или законен настойник.

3. Използване на вашето съдържание

Вие заявявате, че вашето съдържание е ваше собствено творение, не е незаконно и клеветническо и не накърнява ничии права (включително правата на неприкосновеност на личния живот).

Вие имате авторски права върху всяко съдържание, което изпратите, но се съгласявате Canon да го публикува в Canon Gallery, Canon Showcase, в социалните медии на Canon (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) и уебсайтовете на Canon в региона EMEA ("сайтове") безвъзмездно и за неопределен период.

Когато публикува такова съдържание в сайтовете, Canon ще посочи вас, притежателя на акаунта, като автор на съдържанието, което сте изпратили. Ако не сте автор на съдържанието, което изпращате, трябва да получите съгласието на автора да изпращате съдържанието от свое име и да бъдете посочени като автор.

4. Как може Canon да използва вашето съдържание

Canon си запазва правото изцяло по собствена преценка да решава дали да публикува изпратеното от вас съдържание. 

Всяко изпратено съдържание подлежи на оценка от Canon или от упълномощен представител на Canon, за да се гарантира, че съдържанието е подходящо за показване в сайтовете. Canon може да реши да не публикува изпратеното от вас съдържание по ред причини, затова не се обиждайте и не се разстройвайте, ако Canon реши да не публикува ваше съдържание.

За да бъде публикувано дадено съдържание в сайтовете, може да се наложи Canon да изреже, намали или по друг начин промени вашето съдържание за целите на публикуването в сайтовете. Изпращайки своето съдържание, вие се съгласявате Canon да модифицира вашето съдържание, когато прецени за уместно.

5. Canon си запазва правото да се свърже с вас

Canon може да пожелае да се свърже с вас във връзка с вашето съдържание, например ако желае да публикува вашето съдържание в Canon Showcase. Съответно с настоящото вие се съгласявате Canon или упълномощен представител да се свърже с вас на посочения при създаването на вашия акаунт адрес за контакт. 

6. Права на трети страни

Трябва да разполагате със съгласието на всички трети страни, притежаващи права върху вашето съдържание, преди да го изпратите за публикуване в сайтовете.

Притежател на права може да е търговска марка или компания, лице от снимката или известна сграда. Имайте грижата да разполагате с всички нужни права и съгласия, преди да изпратите своето съдържание за публикуване. С изпращането на съдържанието Canon ще приеме "ПО ПРЕЗУМПЦИЯ", че имате всички необходими права и сте получили съгласие от всички лица или търговски марки, включени в съдържанието. Canon не носи отговорност за нарушаване на правата на трети страни чрез публикуване на вашето съдържание в сайтовете, вследствие на изпратеното от вас съдържание, и ще насочи всеки иск, предявен от трети лица, към вас.

7. Вашата отговорност

Вие носите отговорност за всяко съдържание, което изпращате.

Ако дадено съдържание, което сте изпратили, съдържа незаконни материали, Canon си запазва правото да препрати съдържанието и вашите данни за контакт към съответните правоприлагащи органи за разследване. Съответно, с настоящото вие се съгласявате Canon да разкрива вашите данни за контакт на съответните правоприлагащи органи, в случай че изпратите незаконно съдържание.

8. Вашите лични данни

За подробности относно това как използваме информацията за потребителите вижте нашата "Политика за поверителност на данните на потребителите".

9. Отказ от отговорност

С настоящото Canon изключва до максималната разрешена от закона степен всички условия, гаранции, заявления или други условия, засягащи доставката или намерението за такава, неуспешната доставка или забавянето при доставяне на дадена услуга, свързана с Canon Gallery или Canon Showcase, или че всякаква комуникация по имейл, свързана с Canon Gallery, или услуга е точна, пълна или актуална, които може съгласно този Раздел 9 да касаят отношенията ви с Canon или по друг начин да са косвено или пряко включени в настоящите условия или в допълнителен договор, по силата на закон, правен прецедент или по друг начин. Вие разбирате и приемате, че използвате Canon Gallery на свой риск и че Canon не гарантира, че Canon Gallery или свързана с услугата електронна поща или предоставена услуга ще отговорят на очакванията ви или че Canon Gallery ще работи без прекъсване или без грешки. Всяко съдържание или услуга, предоставени чрез или във връзка с Canon Gallery от Canon, са базирани на принципа "КАКТО Е" и "КАКТО Е НАЛИЧНО" и Canon не се ангажира с каквито и да е заявления и гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на Canon Gallery за съдържанието или услугите, включени във или предоставени чрез Canon Gallery. Canon си запазва правото изцяло по своя преценка да променя или премахва дадено съдържание или услуги, предлагани като част от Canon Gallery.

10. Отговорност

Canon и всички компании от групата на Canon, както и управителите, директорите, служителите, акционерите или техни агенти, изключват до максималната разрешена от закона степен всякакви задължения и отговорности за каквито и да било по размер или вид загуби или щети, които могат да възникнат за вас или трети страни (включително без ограничения всякакви преки, косвени, санкционни или последващи загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, загуба на бизнес репутация, данни, договори, парични разходи, загуби или щети) вследствие на или във връзка с прекъсната стопанска дейност, вследствие на закононарушение (включително небрежност без ограничение) или на нарушаване на договорни задължения или по друг начин, във връзка с използването или неспособността за използване, или резултатите от използването на Canon Gallery, с имейл комуникация във връзка с Canon Gallery, или с предоставени услуги или с уебсайтове, свързани с Canon Gallery, или с материали в такива уебсайтове, включително, но не само, загуби или щети вследствие на вируси, заразили вашето компютърно оборудване, софтуер, данни или друга собственост, възникнали при отваряне, използване или разглеждане на Canon Gallery, или при изтегляне на материали от Canon Gallery или свързани с Canon Gallery уебсайтове. Това не засяга вашите законово установени права.

11. Търговска марка на Canon

Никой няма право да представя или използва по какъвто и да било начин регистрираните марки или лога на Canon или Canon Group без предварителното писмено разрешение на Canon.

12. Избор на законодателство и съдилища

Настоящите общи условия и всеки спор, свързан с тях, ще се тълкуват според законите на Англия и Уелс и споровете, свързани с настоящите условия, ще се разрешават от съдилищата на Англия и Уелс.

Като потребител имате право да заведете съдебни процедури, провеждани на вашия език и във вашите местни съдилища. Можете да получите информация за правата си от местната организация за защита на правата на потребителите. Настоящите общи условия не ограничават вашите законово установени права.

13. Данни за Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Холандия
Tел. 0031 20 545 8545
Факс 0031 20 545 8222
Регистрационен номер на компанията: 33166721
ДДС регистрация: NL005916343B01

14. Авторско право

Copyright © Canon Europa N.V. Всички права запазени. Строго се забранява размножаването, разпространяването, повторното публикуване или модифицирането на всякаква информация, изображение или търговска марка, използвани в сайтовете.