Управление на информация и документи

Управление на вашата информация и документи: ключови предизвикателства

В съвременната офис среда се сблъскваме с множество предизвикателства по отношение на обработката на данните:

 • 51% от организациите смятат, че нарастващият обем данни е основно предизвикателство*
 • 76% от счетоводните отдели отчитат, че 50% от фактурите има са на хартия**
 • 46% от компаниите употребяват най-малко 10 минути на ден за преписване на неправилна информация от фактура**
 • 25 минути средно се губят в търсене на стари документи***

Следователно бързото, ефективно и сигурно управление на бизнес информацията и документите е от решаващо значение за успеха на всяка компания.

Canon предлага цялостни автоматизирани решения, които да се справят с проблемите в областите контрол, разходи, производителност и сигурност.

Решения на Canon за обработка на фактури

Например с автоматизираното ни решение за обработка на фактури обработката е бърза и ефективна – от сканирането на документите до архивирането. Към тях могат да бъдат прикачени поръчките за покупка или доставка, преди да бъдат изпратени за мобилно одобрение.


Ползите за вас:

 • Улесненият достъп до всяка фактура води до навременно плащане
 • По-бърза обработка на фактурата чрез автоматизация
 • По-малко ръчно въвеждане на данни и по-голяма точност на данните
 • По-малко изгубени фактури

Научете повече:
Презентация на Canon за обработка на фактури

Решение на Canon за съхраняване и търсене на документи

Също така, Canon може да оптимизира процеса на съхранение и търсене на данни. 

Ползите за вас:

 • Намаляване на разходите за електронно съхранение и достъп до документи независимо от файловия формат и приложението
 • Спестете време в търсене на информация, като добавите индекси към документите си за търсене в пълен текст и в мета-данни
 • Защитете документите си чрез добавяне на права за достъп с цел разглеждане, редактиране, отпечатване или разпространяване на информация в компанията

Научете повече:
Презентация за решенията за документи на Canon
Therefore: Видео за защитено съхранение и бърз достъп до документи
Видео за решение за сканиране imageFORMULA

 

Моля, свържете се с нас, за да научите повече по темите по-горе по време на лична среща:
Свържете се с нас

* Forrester - The Big Deal About Big Data For Customer Engagement, юни 2012
** Проучване на Canon/RS Consulting 2011
*** Проучване на Canon/ICM 2013