За офиса

PrintShop Mail

PrintShop Mail прави персонализираното отпечатване бързо и лесно. Той интегрира информацията от базата данни и оформлението на документа. Можете да създавате документи с всякакви оформления или дизайн и да използвате бази данни с почти всякакъв формат. Чрез лесните "drag and drop" опции можете просто да вместите полетата от базата данни в оформлението на документа, а PrintShop Mail създава хипервръзка между полето в базата данни и документа. След това PrintShop Mail осигурява мигновен преглед и предлага мощна функция за проверка на ресурсите.

Документът и хипервръзките към базата данни се изпращат до RIP устройството на принтера само веднъж. По време на процеса на отпечатване към принтера се изпраща само променливата информация от базата данни, а константните елементи от задачата не се растеризират повторно. Това значително съкращава процеса на отпечатване и понижава натоварването в мрежата и затова отпечатването с променливи данни е ефективен и рентабилен процес.

 Основнихарактеристики

  • Лесно използване - създава персонализирани задачи за отпечатване бързо и лесно с помощта на "drag and drop" опциите за работа с данни
  • Изчерпателен набор от правила и условия за организиране на информацията от базата данни
  • Функции за бърза проверка и преглед, които понижават риска от грешки и оптимизират работния поток.
  • Еднократно растеризиране, многократно отпечатване – съкращава времето за отпечатване и понижава мрежовия трафик
  • Опции за повторение на оформлението за създаване на повтарящ се документ, които улесняват последващото сортиране и изрязване на отпечатания материал.
  • Функции за потребителски баркод и номериране с печат увеличават възможностите на персонализираните материали
  • Независимост на приложението - използва наличните приложения за оформление и база данни
    Съвместимост с PC и Mac платформи, което позволява на потребители от творческите, административните и маркетинг средите лесно да комбинират и управляват данни

PrintShop Mail Brochure [PDF, 261 KB]
spacer
					image
Свързан софтуер
PrintShop Mail
PlanetPress Suite
Вашите решения
Контрол на цветовете
Работен поток
Отпечатване с променливи данни