Océ PRISMAproduction Host Спецификации

Софтуер за производствен печат

Софтуер за управление на печат

ФУНКЦИИ

SPS модул

Спулинг на AFP/Line Data печатни файлове към директно свързани IPDS устройства
Сигурност чрез автоматично известяване и отстраняване на грешки
Управление чрез контролни точки (час и страница)
Отчетност
JES оператор контрол
Връзка към канал и мрежа
Персонализирани сепараторни страници
Поддръжка на Océ CustomTone
A-Twin и -Triplex поддръжка чрез TCP/IP, /370 и ESCON

Поддръжка на принтера

Всички свързани към хост безударни IPDS принтери

CIS модул

Конвертира AFP, смесени данни, S/370 линейни данни, Record-Format линейни данни, XML и/или Unicode в MO:DCA-P
Допълва AFP файловете, като ви позволява да добавяте баркодове, нови графики или дори нови опции за финиширане и други. Текстови блокове могат да се добавят или отстраняват
Вгражда необходимите ресурси в AFP потока от данни
Сегментира входния файл в няколко изходни файлове
Вгражда UP3I операциите за финиширане в AFP файл
Сортира AFP файловете на базата на различни критерии за сортиране (съдържание, оформление, колатор)
Обратна последователност на страници на целия файл
Вграждане на индексна информация на базата на избираеми критерии

Маршрутизиращ модул

Прехвърляне на линейни данни, AFP и MO:DCA данни от хост към сървър
Поддръжка на IBM Download стандарта (чрез TCP/IP)
LP клиентски протокол
Поддръжка на FTP трансфер
Поддръжка на команда за хост-спулинг
Поддръжка на изход
Интегрирано пакетиране на ресурси
Компресиране и/или криптиране на файлове чрез интерфейс към предоставен от клиента инструмент
Съхраняване на отчети и регистри в изходната система
Поддръжка на LCDS данни (ограничена FCB поддръжка)

MOD2AFP/HP2AFP

Конвертира SIEPRT/Model 2 потоци от данни в AFP и пренасочва задачите за печат обратно в JES спулера
Поддръжка на JES изходни групи
Конвертира Model2 ресурси

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Системни изисквания

IBM MVS, OS/390 или z/OS, JES2 и JES3
Fujitsu Siemens BS2000