За офиса

Pre Press


Océ PRISMAprepare

Océ PRISMAprepare

С многофункционалния софтуер Océ PRISMAprepare професионалистите в областта на печата могат по-продуктивно и рентабилно да подготвят перфектни документи.


Océ DocSetter

Océ DocSetter

Océ DocSetter се използва в комерсиални и корпоративни печатни среди за ускоряване на предпечатния работен процес по сканиране, подготовка на задачи и конвертиране на данни. Той предоставя висококачествен, високоскоростен печат и архивиране. Този софтуер за управление на печата е високоефективен благодарение на изключителния потребителски интерфейс, универсалността и високата степен на автоматизация.


Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction

Сървърът Océ PRISMAproduction е високопроизводителна система за управление на печата и работния процес в трансакционни среди и в областта на директната поща и графичния дизайн. Този сървър създава единна платформа за среден до голям обем високоскоростен печат чрез различни принтери на Océ и други доставчици. Тази професионална спулинг система включва също широки възможности за конвертиране на данни и работни процеси за предпечат.


Océ PRISMAproduction Host

Océ PRISMAproduction Host

Вградена мощ за върхова производителност чрез избиране на един или повече от модулите, базирани на хост сървър Océ PRISMAproduction.


Océ TrueProof

Océ TrueProof

Océ TrueProof е система за преглед на документи на екрана преди печат, която работи като виртуален принтер, подобряваща и оптимизираща процеса на проверка на документите преди печат. Можете да визуализирате на екрана своята страница с изображения и да проверите точността на подравняването – с точност до пиксел, ако е необходимо – преди да изпратите цифровите задачи за печат към принтера. Наред с това, за да постигнете максимално съответствие на цветовете, TrueProof може да бъде разширен с опционни модули, позволяващи софтуерна и физическа проверка на цветовете. По този начин системата предоставя на потребителите цялостно решение за проверка на документи за цифров пълноцветен производствен печат.


Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool предлага професионално управление на печата за централизиран и разпределен производствен печат в MS Windows среда. Лесният за използване графичен потребителски интерфейс и усъвършенстваните функции като отчитане, възстановяване при грешки или прекъсване/подновяване на печата на задачи дават възможност за лесно управление на печатните операции.

spacer
					image

Гама:

Océ PRISMAprepare 6.1
Océ DocSetter
Océ PRISMAproduction server
Océ PRISMAproduction Host
Océ TrueProof
Océ PRISMAspool