За офиса

Защо да изберете Therefore™?

В работата си хората имат нужда от достъп до информация. Да импортират и интегрират, да споделят и сравняват, да съхраняват и намират, да разпределят и отпечатват информация. Тя им е необходима в електронен вариант и им е необходима сега. Решенията за документи Therefore™ дават възможност на потребителите да обработват информацията ефективно, икономично и сигурно в рамките на техния отдел или организация. Това означава, че те могат да получат и използват необходимата им информация, за да постигнат бизнес целите на организацията.

Ефективност

Без изплъзващи се от контрол планини от документи. Без липсваща или грешна информация. Без изпращане до грешни получатели. Просто бърз и ефективен документооборот, който осигурява повишаване на производителността на вашия бизнес чрез по-добро обслужване на клиенти.

Икономичност

Като свързват хората с информацията, която име е необходима, решенията за документи Therefore™ могат да ускорят бизнес циклите и да осигурят бърза възвръщаемост на инвестициите. Те могат също да разширяват възможностите си успоредно с разрастването на бизнеса, като спестяват разходите за скъпи системи за подмяна. Тъй като повечето от документите се обработват по електронен път, можете да намалите количеството на хартиените документи, като по този начин спестявате разходи за отпечатване. По-високата ефективност позволява също да пренасочите ресурси от административните задачи към същностните за бизнеса ви дейности.

Сигурност

Сигурността на информацията е от жизнено важно значение в днешния свят, в който измамите стават все по-често срещано явление. Решенията за документи Therefore™ ви помагат да сте в съответствие със законовите и индустриални разпоредби, като в същото време данните ви са защитени чрез ограничаване на достъпа до тях, разрешен само за оторизирани потребители. Така че информацията може да тече свободно в рамките на организацията, като в същото време е абсолютно защитена.

spacer
					image
Useful Downloads
Therefore™ Brochure
Therefore™ Video
Related Information
Какво представлява управлението на документи?
Скалируемостта на Therefore™
Компоненти на Therefore™
Функции на Therefore™
Интегрираността на Therefore™
Therefore™ Home