Изпращането на документи може да бъде бавен и отегчителен процес, особено когато нямате идея дали вашите документи са получени. Със защитеното Решение за разпространение на документи на Canon можете да споделяте важни документи с колеги и бизнес партньори веднага и навсякъде. Независимо дали ги споделяте с един човек или с група хора, можете да бъдете сигурни, че процесът ще протече гладко и безпроблемно и че вашите партньори ще използват документите без закъснение. И така, ако желаете да работите по-ефективно и да използвате рентабилен начин за споделяне на своите документи, вече можете.